Bolesti očnog živca - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

hipofize tagged posts

Upala vidnog živca

Bolesti očnog živca

Vidni ili očni živac (nervus opticus) počinje u osjetnim ćelijama (štapići i čunjići) retine, odakle impulse idu preko bipolarnih ćelija i ganglijskih ćelija u nervne niti koje formiraju očni živac koji kroz otvor na bjeloočnici ide prema očnom kanalu lubanje. Mjesto gdje očni živac izlazi iz očne jabučice je slijepa mrlja ili pjega (macula caeca) ili papilla nervi optici. Ulaskom u lubanjsku šupljinu dopire na donju stranu baze mozga i ispred hipofize živci se sa obje strane djelimično ukrštaju (chiasma opticum). Živci završavaju u srednjem mozgu, a potom u okcipitalnom režnju velikog mozga gdje je smješten centar za vid.

Cijeli ovaj živčani put, od štapića i čunjića pa sve do kore velikog mozga naziva se vidni put.

Pri oboljenju vidnog živca veoma rano dol...

Read More
Poremećaj ishrane

Poremećaji ishrane

Poremećaj ishrane
Poremećaj ishrane

Ishrana počinje sa nagonom za uzimanje hrane. Impulsi za uzimanje hrane regulisani su komplikovanim mehanizmom u čijoj osnovi stoji koncentracija šećera u krvi koja dovodi do osjećaja gladi koji je praćen sa bolnim senzacijama iz želuca.

Glad je osjećaj koji se javlja kada postoji realna potreba za hranom u organizmu i treba je razlikovati od apetita koji je želja prema hrani za koju imamo prijatno iskustvo. Kada je glad zadovoljena ona se zamjenjuje suprotnim osjećajem koji se naziva sitost. Tako da je cjelokupni mehanizam ritmičko smjenjivanje gladi (sa apetitom) i sitosti.

Patološke poremećaje u vezi sa uzimanjem hrane dijelim na kvantitativne i kvalitativne.

Kvantitativni poremećaji uzimanja hrane

Ispoljavaju se u dva osnovna oblika: hiperorhexia i...

Read More
Hormonalni receptori

Hormonalna terapija malignih tumora

Hormonalni receptori
Hormonalni receptori

Hormonska ovisnost tumora (hormonalni receptori)

Saznanja o hormonskoj ovisnosti nekih tumora postoje odavno.  Kada je davne 1890 škotski hirurg Sir Thomas Beatson kod jedne mlade žene sa uznapredovalim rakom dojke otstranio ovarije, primijetio je da se tumor povlači. To se može smatrati početkom hormonalne terapije karcinoma. Od tada urađeno je mnogo ovakvih operacija (hirurška kastracija), ali neki su se tumori povlačili, a neki nisu. Šta je razlog tome, spoznalo se kada su 60-ih godina XX stoljeća otkriveni hormonski receptori, estrogenski (ER) i progesteronski (PgR). Receptori za estroge, androgene i gestagene hormone nađeni su u brojnim tumorima kao što su; tumori dojke, prostate, endometrija, ovarija, bubrega, kolona, jetre, melanoma i sarkoma...

Read More
Mastopatija

Mastopatija

Mastopatija
Mastopatija

Definicija:

Mastopatija predstavlja klinički sindrom koji se manifestira bolovima u dojkama i čvorovima u parenhimu dojki.

Etiopatogeneza:

U nastanku mastopatije, najznačajniju ulogu igru disfunkcija jajnika s kvantitativnom ili sinhronom neravnotežom u produkciji hormona folikularne faze, odnosno hormona žutog tijela s “estrogenskom dominacijom” kao posljedicom. Na taj način nastala disregulacija cikličkih promjena u mliječnoj žlijezdi s premenstruacijskom hiperemijom, napetošću tkiva i proširenjem mliječnih kanalića, kod pojačane estrogene stimulacije ili ukoliko izostaje postmenstruacijsko povlačenje promjena vrlo lako prelazi u područje patološkog...

Read More