Fiziologija

Fiziologija žuči

Žuč Produkt je jetrenih stanica (600-1200 ml/dan); glavni sastojak, kao i svih drugih probavnih sokova je voda u kojoj se nalaze otopljene anorganske (otopina natrijevog hidrogenkarbonata koju luče žučni kanalića pod uticajem sekretina) i organske […]

Bol
Interna

Bol u urološkim oboljenjima

Bol Karakteristike bolova koji prate izvjesna urološka oboljenja su tipične po lokalizaciji, intenzitetu i zonama reflektovanja. Bubrežni bol, izazvan upalnim procesom ili otežanom derivacijom urina iz gornjih mokraćnih puteva, obično je tup zbog rastezanja fibrozne […]

Žučna kesa
Interna

Tumori žučne kese

Definicija Rak žučne kese najčešće se javlja u žučnim kesicama koje sadrže kamence, pa je stoga češći kod osoba ženskog pola. Etiologija Tumori žučne kese ranije su smatrani za veoma rijetke. Danas su oni sve […]