Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Oko
Oftalmologija

Anatomska i histološka građa oka

Organ vida možemo podijeliti na tri odvojena, ali funkcionalno povezana dijela: pomoćni aparat oka (organa oculi accesoria) očna jabučica (bulbus oculi) vidni putevi. POMOĆNI APARAT OKA Sačinjavaju ga kapci (palpebrae), suzni aparat (apparatus lacrimalis), spojnica […]

L-dopa
Farmakologija

Antiparkinsonici

L-dopa Parkinsonova bolest: tremor udova, rigidnost mišića, bradikinezija (otežani i usporeni pokreti), nenormalno stajanje i hod. Dokazano je da postoji smanjenje koncentracije dopamina u strijatumu. Naime dopaminergični neuroni u nucleus niger šalju svoje aksone u […]

MAO
Farmakologija

Inhibitori monoaminooksidaze

Lijekovi koji se koriste kao antidepresivi ali budući da su toksičniji od tricikličnih smiju se upotrebljavati samo kada triciklični zakažu. Možemo ih podijeliti na one koji pripadaju Hidrazidi fenelzin, izokarboksazid N-hidrazidi tranilcipromin Mehanizam djelovanja Sprječavajući […]