Cistična fibroza
Interna

Cistična fibroza

Cistična fibroza Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze i emfizem, uz stalne bakterijske […]

Coxiella burnetii
Zanimljivo

Coxiella

U rodu Coxiella postoji samo jedna vrsta . To je Coxiella burneti. Ona je uzročnik oboljenja koje se naziva Q – groznica. Tu je bolest prvi opisao Derrick 1937 g. među radnicima u jednoj mljekari […]