Imobilizacija ključne kosti
Hirurgija

Desaultov zavoj

Imobilizacija ključne kosti Desaultov zavoj je troslojni zavoj koji služi za imobilizaciju prijeloma ključne kosti. Prvi sloj fiksira jastučić u pazuhu na strani prijeloma. Drugim slojem pritegne se nadlaktica uz tijelo čime se postiže distrakcija […]

Iščašenje kuka
Hirurgija

Iščašenje kuka

Iščašenje kuka Definicija: Iščašenje kuka ili luxatio femoris predstavlja potpuno odvajanje zglobnih površina u zglobu kuka. Etiologija: Iščašenje kuka nastaje veoma rijetko zbog snažnih ligamenata. Nešto češće je urođeno iščašenje kuka. Iščašenje zgloba kuka najčešće […]

Iščašenje
Hirurgija

Iščašenje

Iščašenje Definicija: Iščašenje ili Luxatio označava stanje gdje su zglobne površine suprotnih kostiju potpuno i trajno odvojene zbog prekida ligamenata i rascjepa zglobne čahure. Etiologija: Luksacija nastaje uslijed djelovanja jake i nagle sile. Kod luksacije […]

Uganuće skočnog zgloba
Hirurgija

Uganuće

Uganuće skočnog zgloba Definicija: Uganuće ili Distorsio je posljedica rastegnuća u ligamentima i zglobnoj čahuri kao posljedica iznenadnog, pretjeranog pokreta u zglobu. Etiopatologija: Njčešći uzrok su nagli nekontrolisani pokreti. Patoanatomski razlikujemo tri faze: Aktivna vasokonstrikcija […]