Hemoragični infarkt - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

infarkt pluca tagged posts

Hemoragični infarkt pluća

Hemoragični infarkt

Hemoragični infarkt pluća
Hemoragični infarkt pluća

Kod hemoragičnog infarkta cijelo infarktno područje prekrveno je krvlju, a najčešće se javlja u plućima, mezenteriju, jetri, a ponekad ovu formu poprime infarkti bubrega.

Tkivo svježeg hemoragičnog infarkta je tamno crvene boje, nabreklo, meko i vlažno. Kasnije se krv zgrušava pa područje postaje nešto tvrđe. Još poslije difundira hemoglobin iz infarktnog područja i odnosi boju tako da tkivo blijedi, a nakon nekog vremena nema skoro nikakve razlike između anemičnog i hemoragičnog infarkta.

Jedina razlika je u tome što se kod hemoragičnog infarkta tkivo boji blijedosmeđe zbog toga što se hemoglobin prevodi u hemosiderin. Isto tako u centru infarktnog područja nađu se kristali hematoidina...

Read More
Plućna cirkulacija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacija

Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku.

Pluća imaju dva krvotoka:

  • funkcionalni koji čini
  • nutritivni koje čine Aa. bronchiales

A. pulmonalis se odvaja od desnog ventrikula i grana na mrežu manjih ogranaka, pri čemu su arterijski ogranci plućne cirkulacije dosta tanji i kraći u odnosu na arterijske ogranke u sistemskoj cirkulaciji. Međutim, ovi ogranci imaju veliku popustljivost, tako da mogu primiti 2/3 krvi koju potisne desni ventrikul.

U desnom ventrikulu vladaju manje vrijednosti sistolnog i dijastolnog pritiska nego u lijevom ventrikulu tako da je sistolni pritisak 3,3kPa, a dijastolni 0-0,1kPa. U A...

Read More
Diaphragma

Bolesti dijafragme

Diaphragma

Diaphragma

Upale dijafragme

Najčešće se prenose sa pleure. Uzroci su tuberkuloza, pneumonija, infarkt pluća, a kod zaraze trihinozom može biti i infiltrirana parazitima.

Glavni simptom je bol

  • ako je proces centralno postavljen širi se u vrat i rame (phrenicus)
  • ako je postavljen periferno – širi se u donji dio grudnog koša i gornji dio abdomena (donji torakalni nervi).

Bol ograničava disajne pokrete koji se otkrivaju fizikalnim pregledom, a radiološki se nalazi i slabija pokretljivost i odgovarajući proces na plućima.

Subfrenični apsces

Nakupina gnoja ispod bilo kojeg dijela dijafragme. Najčešće nastaje zbog:

  • perforacije ulkusa,
  • apendicitisa,
  • holecistitisa,
  • neoplazmi želuca i kolona, te
  • hematogeno širenjem iz udaljenih dijelova organizma

Proces se lak...

Read More
emfizem

Vrste emfizema pluća

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma.

Klasifikacija i patogeneza

Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to i podjela prema etiološkim činiocima. Za kliničku praksu su najznačajniji slijedeći oblici:

Emphysema centroacinare

Ili sekundarni, opstruktivni emizem gdje je zona proširenih prostora u respiratornim bronhiolama drugog i trećeg reda i zaustavlja se pred alveolarnim duktusima. Ovaj oblik nastaje u toku razvoja hroničnog bronhitisa tj sekundarno i prati ga opstrukcija terminalnih bronhiola.

Emphysema panacinare

Gdje emfizematozne destrukcije obuhvataju cijele acinuse, a opšte uvećanje vazdužnih prostora počinje ...

Read More
Pleuralni izliv

Pleuralni izliv

Pleuralni izliv

Pleuralni izliv

Pleuralni izljev je nenormalno nakupljanje tekućine u pleuralnom prostoru. Normalno dva sloja pleure odjeljuje samo tanak sloj tekućine. Prekomjerna se količina tekućine može nakupiti iz mnogo razloga uključujući zatajenje srca, cirozu jetre i upalu pluća.

Ostale vrste tekućine koje se mogu nakupiti u pleuralnom prostoru uključuju krv, gnoj, mliječnu tekućinu i tekućinu bogatu holesterolom.

Krv u pleuralnom prostoru (hemotoraks) obično nastaje zbog ozljede grudnog koša. Rijetko pukne krvna žila u pleuralni prostor ili izpupčeno područje aorte (aneurizma aorte) propusti krv u taj prostor. Krvarenje može biti uzrokovano i poremećenjem zgrušavanja krvi...

Read More