Hemoragični infarkt pluća
Patologija

Hemoragični infarkt

Hemoragični infarkt pluća Kod hemoragičnog infarkta cijelo infarktno područje prekrveno je krvlju, a najčešće se javlja u plućima, mezenteriju, jetri, a ponekad ovu formu poprime infarkti bubrega. Tkivo svježeg hemoragičnog infarkta je tamno crvene boje, […]

Plućna cirkulacija
Fiziologija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku. Pluća imaju dva krvotoka: funkcionalni koji čini nutritivni koje čine Aa. bronchiales […]

Diaphragma
Interna

Bolesti dijafragme

Upale dijafragme Najčešće se prenose sa pleure. Uzroci su tuberkuloza, pneumonija, infarkt pluća, a kod zaraze trihinozom može biti i infiltrirana parazitima. Glavni simptom je bol ako je proces centralno postavljen širi se u vrat […]

emfizem
Interna

Vrste emfizema pluća

Emfizem pluća je trajno abnormalno povećanje zračnih prostora u plućima distalno od terminalnih bronhiola, uz istovremenu anatomsku destrukciju interalveolarnih septuma. Klasifikacija i patogeneza Dijelimo ga prema rasporedu morfoloških promjena u acinusu a ujedno je to […]