Akutni virusni hepatitis novorođenčeta - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

infektivni tagged posts

Akutni virusni hepatitis

Akutni virusni hepatitis novorođenčeta

Akutni virusni hepatitis
Akutni virusni hepatitis

Etiopatogeneza:

Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A, non B, virusi grupe Herpes virusa, Arbovirusa, Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis, ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B.

Hepatitis A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. Može se javiti u endemskom obliku, najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija. Hepatitis B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine, osobe izložene transfuzijama, dijalizi, hirurškim intervencijama, zatim narkomane, zdravstvene radnike. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa...

Read More
Neonatalni hepatitis

Neonatalni hepatitis

Neonatalni hepatitis
Neonatalni hepatitis

Definicija:

Neonatalni hepatitis je oboljenje jetre novorođenčadi i dojenčadi u prva 3 mjeseca života.

Etiologija:

Neonatalni hepatitis nastaje uslijed dejstva infektivnih agenhsa: virusi, bakterije i paraziti.

Način prenošenja je intrauterini, perinatalni i postnatalni. Neonatalni hepatitis može biti uzrokovan bakterijskim infekcijama, u toku septičnih stanja ili teških infekcija urinarnog trakta, posebno sa E. coli. Vjeruje se da bakterijski produkti dovode do toksičnog oštećenja hepatocelularnog ekskretornog sistema.

Takode, mogu ga prouzrokovati virusi: rubeola, citomegalovirus herpes simplex, Epstein Barr, cocxackie i hepatitis B, kao i kongenijalne infekcije toksoplazmozom i sifilisom...

Read More
Bilijarni sistem

Neonatalna holestaza

Bilijarni sistem
Bilijarni sistem

Definicija:

Neonatalna holestaza ili konjugirana hiperbilirubinemija je prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina koja je česta pojava u prvom mjesecu života.

Etiologija:

Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije.

Klinička slika:

Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe:

  • sa ekstrahepatičnom bolešću
  • intrahepatičnom bolešću

Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna...

Read More
Struktura influenca virusa

Opšte osobine virusa

Struktura influenca virusa
Struktura influenca virusa

Virusi su metabolički neaktivne i zarazne čestice na granici nežive prirode i živog svjeta. Nemaju celijske dijelove već potpuno ovise o mehanizmu stvaranja energije i proteina celija domaćina. Virusi su najmanji infektivni agensi i najednostavniji oblici zive materije. To su obligantni intracelularni paraziti. Velicina virusnih cestica se krece od 15-300 nm i posmatraju se samo pod elektronskim mikroskopom. Virusi nisu osjetljivi na antibiotike, ali reaguju na sve vrste zracenja.

Gradja virusa:

Svaka virusna cestica je gradjena od nukleinske kiseline (genom) i proteinskog omotaca (kapsid). Virusni genom se sastoji iz DNK ili RNK nukleinskih kiselina. One mogu biti jednolancane i dvolancane, cirkularne ili linearne...

Read More