Srčana insuficijencija u dječijem dobu - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Insuficijencija srca tagged posts

Srčana insuficijencija

Srčana insuficijencija u dječijem dobu

Srčana insuficijencija
Srčana insuficijencija

Etiopatogeneza:

Srčana funkcija je poremećena tako da je nedovoljna opskrba organa i tkiva krvlju. To stanje je definisano kao dekompenzacija srca, a nastaje kada se iscrpe kompenzatori mehanizmi. Kada D.K. nije u stanju da istisne svu krv u a. pulmonalis, zbog povećanog rezidualnog voolumena krvi raste endodijastolni pritisak u D.K., a shodno tome i D.P. i velikim venama. Na sličan način i kod lijevog ventrikularnog zatajenja poveća se pritisak u L.K. i L.P. i plućnim venama. U većini slučajeva srčano popuštanje je obostrano.

Autonomni nervni sistem ima vitalnu ulogu u refleksnom injiciranju kompenzatornih mehanizama. Među prvim je povećan venski pritisak, zatim tahikardija, povećan srčani udarni volumen...

Read More
Abdominalni ascites

Ascites

Abdominalni ascites
Abdominalni ascites

Definicija:

Ascites predstavlja nakupljanje tekućine u trbušna šupljini kod niza bolesti. Očituje se povećanjem trbuha, te otežanim disanjem zbog pritiska nadijafragmu.

Etiologija:

Oboljenja jetre:

 • dekompenzovana ciroza jetre
 • akutni alkoholni hepatitis
 • Ca jetre
 • Budd-Chiary sindrom
 • venookluzivna bolest jetre

Bolesti peritoneuma:

 • karcinoza peritoneuma u malignim oboljenjima
 • insuficijencija srca
 • nefrotski sindrom
 • mixedem
 • TBC peritoneuma
 • mezoteliom
 • infekcije u peritoneumu (AIDS)

Ginekološke bolesti:

 • tumori jajnika
 • infekcije

Perforacije i traume:

 • Perforacije želuca
 • Perforacija žučne kese
 • Perforacija slezine

Ciste:

 • ciste pankreasa
 • ciste jajnika
 • ciste mezenterijuma

Patogeneza:

 • Periferna vazodilatacija, posebno važna u splanhičnom sistemu, jer dovodi d...
Read More

Insuficijencija perifernog krvotoka

Šok
Šok

Šok je opsta reakcija organizma na nedovoljno snadbjevanje tkiva krvlju (prvenstveno kiseonikom).  Sa etioloskog stanovišta faktore koji stvaraju šok mozemo podjeliti u dvije grupe:

 • faktori sa primarnim djelovanjem na srce
 • faktori koji primarno smanjuju volumen krvi, smanjuju vazomotorni tonus, povećavaju otpor u krvotoku

Bez obzira odakle dolazio faktor, osnovno je smanjenje minutnog volumena srca.

Razvoj šoka

Sto se razvoja šoka tiče možemo reći da imamo tri vrste šoka, odnosno tri stadija koji usljede jedan iza drugog ako se uzrok šoka ne zaustavi ili ako kompenzatorni mehanizmi ne savladaju nastale promjene, a to su:

 • neprogresivni (kompenzovani) šok – on se kompenzuje odredjenim mehanizmima organizma – stimulacija presoreceptora zbog gubitka krvi dovodi do vaz...
Read More
Hipertrofija srca

Mehanizam nastanka insuficijencije srca

Hipertrofija srca
Hipertrofija srca

Insuficijencija srca je smanjenje sposobnosti srca da snadbjeva tkiva zadovoljavajućom količinom krvi koja je potrebna da tkiva prime kisik i energetske materije, a otpuste otpadne metabolite. U pravilu može nastati insuficijencija samo lijevog ili desnog srca ali isto tako u pravilu mora poslje određenog vremena insuficijencija zahavtiti i drugu polovinu srca  i dovesti do totalne insuficijencije.

Uzroci:

 • Oboljenja i oštećenja miokarda usljed:
 • infekcije
 • intoksikacije
 • hipovitaminoze
 • poremećaja metabolizma
 • endokrinih poremećaja itd.
 • Mehaničke smetnje u cirkulaciji:
 • urođene i stečene promjene na valvulama i ušćima
 • arterijska hipertenzija
 • konstriktivni perikarditis i tamponada srca
 • aneurizme srca i aorte
 • Aritmije koje uzrokuje smanjenje minutnog volum...
Read More