Limfedem
Interna

Limfedem

Limfedem Definicija: Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom […]

Rast i metastaziranje tumora
Interna

Lokalni rast tumora

Rast i metastaziranje tumora Lokalni rast tumora je složen i višestruk proces. Maligni tumori se šire lokalno  ekspanzivnim rastom, infiltrativnim rastom, destrukcijom i nekrozom okolnog tkiva. Ekspanzivan rast je povećanje tumorske mase, koja pritiska okolno […]