Psoriasis vulgaris
Dermatologija

Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris Definicija: Psoriasis vulgaris je kožna bolest karakterizirana pojavom eritemtoznih dobro ograničenih žarišta prekrivenih srebrnobijelim ljuskama. Patogeneza: Etiologija je nepoznata, ali u 60-70% bolesnika neko u obitelji ima psorijazu. Od egzogenih faktora koji mogu […]

Incidenca tuberkuloze
Interna

Hemoterapija i hemoprofilaksa TBC

Incidenca tuberkuloze Hemoterapija tuberkuloze Nije prihvatljivo da se većina dječije TBC tretira kao kod odraslih intrahospitalno, nego se može tretirati ambulantno, a hospitalizaciju preporučiti: kada je potrebno uraditi biopsiju i uzimanje uzoraka za kulturu, početni […]