Psoriasis vulgaris - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Intoksikacije tagged posts

Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris
Psoriasis vulgaris

Definicija:

Psoriasis vulgaris je kožna bolest karakterizirana pojavom eritemtoznih dobro ograničenih žarišta prekrivenih srebrnobijelim ljuskama.

Patogeneza:

Etiologija je nepoznata, ali u 60-70% bolesnika neko u obitelji ima psorijazu. Od egzogenih faktora koji mogu sudjelovati u nastanku psorijaze su hemijski, virusni i fizikalni faktori, a od endogenih medikamenti i infektivne bolesti.

Klinička slika:

Psoriasis vulgaris se karakteriše eritematoznim tvorbama u razini kože, različite veličine koja se uzdigne iznad razine kože, a na površini se pojave srebrno-bijele ljuske. To je doživotna bolest koja je praćena je remisijama i egzacerbacijama, a zimi često dolazi do pogoršanja. Na temelju toka bolesti psorijaza se može podijeliti na:

 • eruptivno-egz...
Read More
Hipertrofija srca

Mehanizam nastanka insuficijencije srca

Hipertrofija srca
Hipertrofija srca

Insuficijencija srca je smanjenje sposobnosti srca da snadbjeva tkiva zadovoljavajućom količinom krvi koja je potrebna da tkiva prime kisik i energetske materije, a otpuste otpadne metabolite. U pravilu može nastati insuficijencija samo lijevog ili desnog srca ali isto tako u pravilu mora poslje određenog vremena insuficijencija zahavtiti i drugu polovinu srca  i dovesti do totalne insuficijencije.

Uzroci:

 • Oboljenja i oštećenja miokarda usljed:
 • infekcije
 • intoksikacije
 • hipovitaminoze
 • poremećaja metabolizma
 • endokrinih poremećaja itd.
 • Mehaničke smetnje u cirkulaciji:
 • urođene i stečene promjene na valvulama i ušćima
 • arterijska hipertenzija
 • konstriktivni perikarditis i tamponada srca
 • aneurizme srca i aorte
 • Aritmije koje uzrokuje smanjenje minutnog volum...
Read More
Incidenca tuberkuloze

Hemoterapija i hemoprofilaksa TBC

Incidenca tuberkuloze
Incidenca tuberkuloze

Hemoterapija tuberkuloze

Nije prihvatljivo da se većina dječije TBC tretira kao kod odraslih intrahospitalno, nego se može tretirati ambulantno, a hospitalizaciju preporučiti:

 1. kada je potrebno uraditi biopsiju i uzimanje uzoraka za kulturu,
 2. početni tretman teških formi,
 3. hirurški tretman i kortikosteroidi,
 4. mala dojenčad,
 5. teška reakcija na lijekove,
 6. u kombinacijama sa nekim drugim bolestima,
 7. izuzetno loši socijalno-familijarni uslovi

Antituberkulotici su otvorili mogućnost uspješnog liječenja svih oblika tuberkuloze, samo ga treba početi što ranije. Posebno je to važno u primarnoj TBC i ranim postprimarnim formama. Antituberkulotike treba davati u dovoljnoj dozi...

Read More
Retina

Bolesti unutrašnje očne ovojnice

Retina
Retina

Retina je unutrašnja ovojnica očne jabučice, smještena između horioidee s vanjske i staklastog tijela s unutrašnje strane. Prostire se od ruba papile vidnog živca do ore serate (pars optica retinae) i naliježući na stražnju stranu cilijarnog tijela i irisa do pupilarnog ruba (pars coeca retinae).

U funkcionalnom smislu retina je dvoslojna. Vanjski, senzorni dio retine čini neuroepitel koji nema svoje krvne sudove, već se hrani putem horioidealne cirkulacije kroz laminu vitreu. Unutrašnji sloj sadrži ganglijske stanice i nervna vlakna. To je neurocerebralni dio retine koji vaskularizira a.centralis retinae. Ova arterija je terminalna arterija čija okluzija vrlo brzo dovodi do propadanja visokodiferenciranog tkiva retine...

Read More