Imunitet - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

intrahospitalne infekcije tagged posts

Imunitet

Imunitet

Imunitet
Imunitet

Imunitet (od lat. immunitas – olobođen od službe, poreza) je medicinski pojam kojim se označava sposobnost organizma da se odupre i odbrani od infekcija, bolesti ili neke druge biološke ili hemijske opasnosti. Imunitet funkcioniše poput mehanizma čija je uloga uspostavljanje barijera protiv patogena (virusi, bakterije, parazita), kancerogenih ćelija, štetnih molekula i otrova (npr. zmijski). Sveukupni mehanizam odbrane organizma zovemo imuni sistem.

Imunitet dijelimo na stečeni i urođeni. Urođeni imunitet dijelimo opet na pasivni i aktivni.

Pasivni imunitet

Stiče se putem transfera antitijela ili aktiviranih T-ćelija ali nije dugog vijeka; ne traje duže od nekoliko mjeseci...

Read More
Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas

Rod pseudomonas obuhvata vise znacajnih vrsta koje izazivaju razlicita oboljenja kod ljud i zivotinja. Najznacajniji je pseudomonas aeruginosa koji izaziva raznovrsne infekcije i najcesci je uzrocnik intrahospitalnih infekcija, pored njega vazni su i pseudomonas mallei (izaziva maleus) i pseudomonas pseudomalei.

Pseudomonas aeruginosa

Morfologija:

Gram negativni bacili koji nemaju kapsulu i ne stvaraju spore. Pokretne su imaju jednu polarnu flagelu. Takodje posjeduju i fimbrije. Aerobni su.

Kulturelne osobine:

Dobro raste na obicnim podlogama u aerobnim uslovima na temperaturi od 37C. Kolonije psudomonasa su krupne, razlivene i stvaraju karakteristican pigment plavo zelene boje koji se naziva piocijanin i koji stvara jak miris lipa...

Read More
Epididimitis

Epididimitis

Epididimitis

Epididimitis

Definicija:

Epididimitis je upala epididimisa tj konvoluta sjemenih kanalića.

Etiopatogeneza:

Nastaje pretežno kontinuiranim širenjem infekta iz uretre, osobito nakon transuretralnih zahvata, kateterizacije i sondiranja. Uzrokuju ga bakterije iz urina i ejakulata. U mladih muškaraca najčešći uzročnici su Chlamydia trachomatis, gonokok, a u starijih Escherichia coli i ostali uzročnici infekcija mokraćnog sistema.

Klinička slika:

Najčešće oboljenje u skrotumu odraslog muškarca. Praktički ne postoji kod djece. Akutna upala epididimisa manifestira se otokom, boli i povišenom temperaturom.

Klinički razlikujemo akutni i hronični epididimitis.

Akutni epididimitis ima za posljedicu pad broja i pokretljivosti spermija te stvaranje antitijela na vlastite spermije.

Kod...

Read More
Prostata

Prostatitis

Prostata

Prostata

Definicija:

Prostatitis je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza, a predstavlja upalnu promjenu  parenhima prostate.

Etiopatogeneza:

To je česta upalna bolest, ali rjeđa u mladih muškaraca. Infekcija dolazi iz uretre ili gonjih mokraćnih puteva odnosno hematogeno (gripa, sepsa, tbc).

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominira perinealna bol, lumbosakralni bolovi, temperatura, bolno i učestalo mokrenje.

Klinički razlikujemo:

  • Bakterijski prostatitis
  • Akutni bakterijski prostatitis
  • Hronični bakterijski prostatitis
  • Hronični nebakterijski prostatitis

Akutni bakterijski prostatitis može biti kompliciran s epidimitisom, cistitisom i uretritisom.

Prostatitis nastaje sekundarno zbog vraćanja inficiranog urina iz mokraćnog mjehura u prostatu...

Read More