Neonatalne konvulzije
Ginekologija

Neonatalne konvulzije

Konvulzije kod novorođenčadi predstavljaju urgentno stanje koje zahtijeva neodložnu terapiju. Postoje brojni uzroci neonatalnih konvulzija, a najčešći su: perinatalna asfiksija intrakranijalna hemoragija infekcije (meningitis, encefalitis) metabolički poremećaji (hipoglikemija, hipokalcemija, hipomagnezijemija i dr.) ostali poremećaji metabolizma […]