Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Automatsko određivanje refrakcije oka
Oftalmologija

Objektivno određivanje refrakcije oka

Automatsko određivanje refrakcije oka Ovaj način određivanja refrakcije oka nam veoma pomaže kod tačnog odredjivanja subjektivne refrakcije i propisivanja naočala ili kontaktnih leća. Posebno je od koristi, praktički obavezna, kod ispitivanja vida i propisivanja korekcije […]