Vanjsko krvarenje - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

izlučivanje tagged posts

Epistaxis

Vanjsko krvarenje

Epistaxis
Epistaxis

To su krvarenja pri kojima krv dospijeva u vanjsku sredinu. Najčešće vanjsko krvarenje odvija se direkno preko kože kroz ranu bilo da krv dolazi sa same površine rane ili kroz njen kanal dolazi iz dubljih dijelova tijela. Međutim moguće je krvarenje i iz organa koji normalno imaju komunikaciju sa vanjskim svijetom:

Epistaxis je krvarenje iz sluznice nosa ili paranazalnih sinusa. Kod hiperemija aktivnih i pasivnih, upala, tumora, hemoragične dijateze. Te krvarenje iz vena sa tzv locus kiesselbachi sa sluznice septuma nosa.

Haemoptoe (haemoptysis) je krvarenje iz plućnog parenhima ili bronha pri čemu se krv iskašljava pomješana sa zrakom u vidu pjenušava svijetlocrvene pljuvačke. Nalazimo je kod tuberkuloze pluća i kod karcinoma bronha.

Haematemesis je povraćanj...

Read More
Akutni virusni hepatitis

Akutni virusni hepatitis novorođenčeta

Akutni virusni hepatitis
Akutni virusni hepatitis

Etiopatogeneza:

Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A, non B, virusi grupe Herpes virusa, Arbovirusa, Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis, ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B.

Hepatitis A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. Može se javiti u endemskom obliku, najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija. Hepatitis B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine, osobe izložene transfuzijama, dijalizi, hirurškim intervencijama, zatim narkomane, zdravstvene radnike. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa...

Read More
Nefropatska cistinoza

Nefropatska cistinoza

Nefropatska cistinoza
Nefropatska cistinoza

Definicija:

Nefropatska cistinoza je nasljedna metabolička bolest uzrokovana poremećajem funkcije gena odgovornog za izlučivanje cistina iz lizosoma.

Etiopatogeneza:

Lizosomi su malena tjelešca u stanicama u kojima se odvija probava bjelančevina. Razgradnjom bjelančevina oslobađaju se aminokiseline, između ostalih i cistin koji se kod oboljelih ne može izlučiti nego se nakuplja u lizosomima. Iako se cistin nakuplja u gotovo svim stanicama tijela bolest zahvaća najčešće bubrege i oči.

Nefropatska cistinoza je nasljedna bolest koja se nasljeđuje autosomno recesivno što znači da su oba roditelja “nosioci” oštećenog gena ali ne očituju znakove bolesti, a šanse da dijete naslijedi bolest su 1:4. Uzrokovana je greškom na CTNS genu koji se nalazi na 17...

Read More
Goodpastureov sindrom

Goodpastureov sindrom

Goodpastureov sindrom
Goodpastureov sindrom

Goodpastureov sindrom je rijetki alergijski poremećaj u kojem se pojavljuje krvarenje u plućima i napredujuće zatajenje bubrega. Ta bolest obično zahvaća mlade ljude. Iz nepoznatih razloga ljudi s Goodpastureovim sindromom stvaraju antitijela protiv nekih tkiva u aparatu za filtriranje u bubregu i sitnim zračnim mjehurićima (alveole) i kapilarama pluća. Ta antitijela daju okidač za upalu što poremećuje normalnu funkciju bubrega i pluća. Pretpostavlja se da su neposredni uzroci bolesti.

Goodpastureov sindrom (GPS) se karakteriše pojavom:

  • plućna krvarenja (hemoptizije, hemoptoje)
  • rapidoprogresivi glomerulonefritis
  • anti-GBM antitijela (antitijela protiv bazalne membrane glomerula)

Javlja se kod mlađih muškaraca obično poslije respiratorne infekcije, ...

Read More