Epistaxis
Patologija

Vanjsko krvarenje

Epistaxis To su krvarenja pri kojima krv dospijeva u vanjsku sredinu. Najčešće vanjsko krvarenje odvija se direkno preko kože kroz ranu bilo da krv dolazi sa same površine rane ili kroz njen kanal dolazi iz […]

Nefropatska cistinoza
Interna

Nefropatska cistinoza

Nefropatska cistinoza Definicija: Nefropatska cistinoza je nasljedna metabolička bolest uzrokovana poremećajem funkcije gena odgovornog za izlučivanje cistina iz lizosoma. Etiopatogeneza: Lizosomi su malena tjelešca u stanicama u kojima se odvija probava bjelančevina. Razgradnjom bjelančevina oslobađaju […]

Goodpastureov sindrom
Interna

Goodpastureov sindrom

Goodpastureov sindrom Goodpastureov sindrom je rijetki alergijski poremećaj u kojem se pojavljuje krvarenje u plućima i napredujuće zatajenje bubrega. Ta bolest obično zahvaća mlade ljude. Iz nepoznatih razloga ljudi s Goodpastureovim sindromom stvaraju antitijela protiv […]