Ginekologija

Tumori jajnika

Etiopatogeneza: Tumori jajnika spadaju među najčešće neoplazme u organizmu žene. Oni mogu da se podjele u više grupa. Prema podjeli, koju je na osnovu više postojećih klasifikacija prihvatio Read, razlikujemo najprije pseudotumore i prave tumore. […]

Zanimljivo

Anovulacioni ciklusi

Anovulaciona krvarenja u generativnom životnom dobu kod zdravih žena veoma su rijetka, mada se i kod njih u izvjesnim periodima i izvjesnim okolnostima povremeno mogu javiti. Ova krvarenja, međutim, često se sreću na početku i […]