Osjet okusa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

jez tagged posts

Osjet okusa

Osjet okusa

Osjet okusa

Osjet okusa

U usnoj šupljini se nalaze okusni pupoljci u čijoj strukturi pored potpornih stanica učestvuju i specijalizirani hemoreceptori, osjetne stanice sa dlačicama. Donji pol osjetnih stanica je u kontaktu sa nastavcima aferentnih neurona koji senzorne signale prenose u CNS, a podražaj osjetnih stanica dovodi do oslobađanja neurotransmitera koji stimuliraju aferentni neuron.

Postoje 4 primarna osjeta okusa:

 • kiselo (stanice pobuđuju H joni ),
 • slano (stanice pobuđuju Na joni),
 • slatko
 • gorko (organske materije pri čemu se osjetne stanice pobuđuju preko receptora i drugog glasnika).

Raspored receptora za pojedine okuse nije difuzan nego su raspoređeni u određenim regijama jezika (na vrhu jezika slatko, na korijenu gorko, sa lateralne strane naprijed slano, a više straga kiselo...

Read More

Funkcije somatosenzoričke kore

Somatosenzorno područje
Somatosenzorno područje

Postoje dva područja u prednjem djelu parijetalnog režnja, nazvana somatosenzoričko područje I i somatosenzoričko područje II. Razlog ove podjele je činjenica da u svakome od njih postoji jasno izražen prostorni raspored pojedinih dijelova tijela. Ipak,  somatosenzoričko područje I  toliko je veće i važnije od somatosenzoričkog područja II da se u svakodnevnoj upotrebi pojma somatosenzorička kora gotovo uvjek podrazumijeva somatosenzoričko područje I. U tom području postoji visok stepen lokalizacije različitih dijelova tijela, dok je lokalizacija u području II slaba.

SOMATOSENZORIČKO PODRUČJE I nalazi se u postcentralnoj vijugi moždane kore, neposredno iza sulcus centralisa u Brodmannovim područjima 3,1 i 2...

Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

 • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
 • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
 • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
 • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More

Skeletno mišićno tkivo

Skeletni mišić
Skeletni mišić

Skeletno mišićno tkivo građeno je od diferenciranih stanica koje sadrže kontraktilne bjelančevine. Većina mišićnih stanica mezodermalnog je podrijetla, a diferencira se izduživanjem i sintezom bjelančevina. Građeno je od snopova vrlo dugih, cilindričnih vlakana s mnogo jezgara koja pokazuju optičku pojavu poprečne ispruganosti citoplazme.

 • Mišićna vlakna – nastaju stapanjem nezrelih, embrionalnih mišićnih stanica (mioblasta) s jednom jezgrom u jedinstvenu masu citoplazme s mnogo jezgara (sincicij)
 • Ovalne jezgre – nalaze se obično na periferiji vlakna, ispod stanične mebrane
 • Hiperplazija – se ne pojavljuje ni u skeletnom ni u srčanom mišiću nego samo u glatkom u kojem stanice nisu izgubile sposobnost umnožavanja mitozom (vrlo je česta u maternic...
Read More
paratireoidne žlijezde

Poremećaji paratireoidnih žlijezda

paratireoidne žlijezde
paratireoidne žlijezde

Parathormonje produkt paratireoidnih žlijezda. Ima uticaj na promet Ca i P u organizmu. Ispoljava tri osnovna djelovanja:

 • Stimulira osteoklaste da mobiliziraju hidroksiapatit iz kostiju i tako demineraliziraju kosti povećavajući Ca u krvi.
 • Stimulira apsorpciju Ca u crijevima i njegovo ubacivanje u krv iz mukoznih ćelija
 • Povećava sekreciju P u distalnim tubulima bubrega što rezultira lučenjem P u mokraći smanjenju koncentracije fosfora u krvi.

Regulator sekrecije parathromona je koncetracija Ca u krvi. Što je ona veća to je sekrecija parathormona manja. Antagonist djelovanju parathormona je Tireokalcitonin kojeg luče C ćelije tireoidee. On stimulira osteoblaste da deponuju Ca i P u kosti...

Read More