Tumori pluća - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Karcinom bronha tagged posts

Tumor pluća

Tumori pluća

Tumor pluća
Tumor pluća

Etiologija:

Karcinom pluća, koji je prije jednog stoljeća bio gotovo nepoznata bolest, čini 19% malignoma muškarca i 11% malignoma kod žena. Kod žena se bilježi brz porast učestalosti sa tendencijom približavanja incidenci ovog tumora kod muškaraca, pogotovo u zemljama zapadne Evrope, što se objašnjava povećanjem broja žena pušaća.
Sa 34%  karcinom pluća je vodeći uzrok smrti od malignoma kod muškaraca. Kod žena je odgovoran za 21% smrti uzrokovanih malignim tumorima. Stopa petogodišnjeg preživljenja je kod plućnog karcinoma ispod 15%. Bolest se najčešće javlja između 55. i 65. godine života, iako nije rijedak ni u madjoj ili starijoj životnoj dobi.

Pušenje duhana je najzanačjaniji riziko faktor u nastanku tumora pluća djelovanjem kompleksa f...

Read More
Bronhiektazije

Bronhiektazije

Bronhiektazije

Bronhiektazije

Bronhiektazije su nenormalna proširenja bronha koja nastaju:

 • urođeno (plućni sekvestar, atrezija bronha, sindrom Cartagena)
 • stečeno – idiopatske ili sekundarne (pneumonija, tuberkuloza, morbili, pertusis, opstrukcije, oštećenja mišićne i elastične strukture bronha, slabljenje zida bronha)

Patogeneza

 • kod opstrukcije: distalno nastaje atelektaza, a elastični elementi oko bronha se retrahiraju i šire ga. Kao posljedica širenja nakuplja se sekret koji onda iznutra širi bronh.
 • kod oštećenja zida: umjesto normalnog zida imamo tanki sloj veziva ili granulacionog tkiva koje ne može izdržati pritisak.
 • kod infekcija i drugih fibroznih procesa: u okolini nakon retrakcije nastaje razvlačenje zida bronha.
 • nepoznati uzrok:  cistična fibroza pluća, agamaglobulinemija...
Read More
Bronchi principales

Bronchi principales

Bronchi principales
Bronchi principales

Traheja ili dušnik se u visini četvrtog grudnog pršljena dijeli na dva glavna bronha:bronhus principalis dekster i sinister. To mjesto se označava kao bifurkacija traheje. Bronhi divergiraju zatvarajući ugao od 70 stepeni. Desni bronh je širi i kraći i uglavnom nastavlja smjer traheje. Sprijeda je u odnosu sa venom kavom superior, a sa njegove gornje strane prolazi vena azigos koja se uljeva u venu kavu superior. Lijevi bronh je uži i duži i postavljen je vodoravnije od desnog. Na lijevom bronhu jaši luk aorte. Straga je u odnosu sa jednjakom, duktus toracikusom i aortom toracikom.

Bronchi principales

Bronchi principales

Read More

Silikoza

silikoza
silikoza

Rezultat ingestija i zadržavanja čestica SiO2 u alveolarnim makrofagima pluća.

Od silikoze najčešće oboljevaju staklari, kamenoresci, zubotehničari, rudari, radnici u kamenolomima i djelatnici na sličnim radnim mjestima koji su tjekom godina izloženi udisanju fine prašine nastale zbog brušenja stakla, keramike, kamena (kremena) i sličnih materijala.

Klinička slika

 • kataralni rinitis i atrofija sluznice
 • dispnea
 • nekarakteristični bolovi u grudnom košu
 • kašalj sa ispljuvkom sivkaste boje
 • mala hemoptizija
 • auskultatorno: hronični i opstruktivni sindrom
 • restriktivni sindrom pad vitalnog kapaciteta, pad FEV, više zastupljena restrikcija nego opstrukcija
 • popuštanje desnog srca
 • policistemija
 • paraliza hemidijafragme
 • promuklost
 • kaheksija

RTG imamo 4 stadija

 1. interstic...
Read More