Peritonitis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

kardija zeluca tagged posts

Peritoneum

Peritonitis

Peritoneum
Peritoneum

Peritonitis djece

Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata.

Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana.

Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

Peritonitis odaslih

Glavna klinička manifestacija peritonitisa je abdominalna bol i osjetljivost i branjenje pacijenta. Pokretanje peritoneuma pojačava bol, naprimjer kašljanje (kašljanje se koristi kao test)...

Read More
Crijevni sok

Crijevni sok

Crijevni sok
Crijevni sok

U početnom dijelu duodenuma, između pilorusa i Waterove papile nalazi se mnoštvo složenih mukoznih žlijezda.

Brunnerove žlijezde, koje luče sluz kao odgovor na:

 • dodirne (iritacijske) podražaje sluznice
 • podraživanje vagusom
 • probavne hormone, posebno sekretin.

Funkcija sluzi je da zaštiti sluznicu duodenuma od probavnog djelovanja želučanog soka. Po cijeloj površini tankog crijeva nalaze se sićušni otvori, Liberkinove kripte, čije epitelne stanice stvaraju dnevno oko 1800 ml crijevnog sekreta.

To je čista izvanstanična tekućina sa pH 7,5-8,0.  U toku izlučivanja vodenaste tekućine iz Liberkinovih kripti sudjeluju bar 2 aktivna procesa:

 • aktivna sekrecija jona CIu kripte
 • aktivna sekrecija HCO3.

Sekrecija Cl jona uzrokuje električnu silu koja vuče...

Read More

Želučani sok

Želučani sok
Želučani sok

Želučani sok je produkt želučanih žlijezda. Dnevna količina želudačnog soka je 1500 ml, a pH 1,00 – 3,50.

Uz stanice koje luče sluz u želucu se nalaze 2 vrste tubularnih žljezda:

 • gastrične – stvaraju kiseli sekret, izlučuju HG I, pepsinogen, unutrašnji faktor i sluz. Smještene su u području trupa.
 • pilorične – izlučuju uglavnom sluz, nešto pepsinogena i hormon gastrin. Nalaze se u području antruma.

Gastrične žlijezde su građene od 3 vrste stanica:

 • vratne mukozne – izlučuju sluz i malo pepsinogena
 • peptične (glavne) – izlučuju velike količine pepsinogena
 • parijetalne (oksintične) – luče HCI i unutrašnji faktor.

Osnovni mehanizam lučenja HCl-a: za stvaranje su odgovorne parijetalne stanice, koje na svojoj luminalnoj membrani imaju brojne ka...

Read More
Želudac

Motorne funkcije želuca

Želudac
Želudac

Opisujemo 3 funkcije:

 • pohranjivanje velikih količina hrane: hrana se slaže u želucu u vidu koncentričnih krugova. Kada hrana uđe u želudac vagusni refleks smanji tonus mišićnog zida trupa, pa se želudac može širiti i primiti veću količinu hrane do približno 1,5 l.
 • miješanje hrane sa želučanim sekretima: pri čemu nastaje polutekuća masa – himus. Mješanje omogućuju slabi peristaltički valovi i valovi miješanja, koji polaze duž želuca prema antrumu jednom u 20 secundi. Potaknuti su temeljnim električnim ritmom, koga čine spori valovi. Kako se spori valovi pomiču niz želudac, oni ne samo da uzrokuju miješanje, nego i blago potiskivanje...
Read More
Hijatusna hernija

Hijatusna hernija kod djece

Hijatusna hernija
Hijatusna hernija

Definicija:

Hijatusna hernija je stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme.

Podjela:

Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena. Po tipu može biti

 • klizna
 • paraezofagusna
 • kombinovana

Klizna hijatusna hernija u djece je češća. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. intratorakalno. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro-ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati.

Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja, nakon hranjenja kad se dijete položi, te imitira halaziju, a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa...

Read More