Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Ventrikularni ektopični udari
Interna

Ventrikularni ektopični udari

Ventrikularni ektopični udari Etiopatogeneza: Ventrikularni ektopični udari nastaju najčešće kod karditisa i intoksikacijom medikamenima. Bigeminija se sreće kod intoksikacije digitalisom. Pojava multi-fokalnih ventrikularnih prematurnih udara različitog oblika ima ozbiljan karakter. Karakteristike su ventrikularnog prematurnog udara, […]

Ahalazija kardije
Hirurgija

Ahalazija kardije

Ahalazija kardije Definicija: Ahalazija kardije je motorički poremećaj jednjaka, čija je karakteristika gubitak primarne peristaltike i denervacija jednjaka, te pojačani tonus donjeg ezofagealnog sfinktera koji se ne relaksira pri gutanju. Etiopatogeneza: Ranije se smatralo da […]