barthelov index
Zanimljivo

BARTHEL INDEX

barthelov index BARTHEL INDEX AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (ASŽ) AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOGA ŽIVOTA (engleski: ADI – Activities of daily living). Ovaj indeks se koristi za procjenu slijedećega: – Šta pacijent (osoba sa invaliditetom radi, – Da se […]

kateterizacija srca
Interna

Prinzmetalova angina

kateterizacija srca Anginozni bol koji se mjenja najčešće se javlja iz „čistog mira” i skoro uvijek probudi pacijenta iz sna, a nosi ime ljekara koji ga je opisao. Kod ovih pacijenata nalaz na koronarografiji je […]