Dilatatio ventriculi acuta - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

kila na želucu tagged posts

Dilatatio ventriculi acuta

Dilatatio ventriculi acuta

Dilatatio ventriculi acuta
Dilatatio ventriculi acuta

Definicija:

Dilatatio ventriculi acuta predstavlja naglo povećanje volumena želuca uz posljedično rastezanje želučanog zida.

Etiopatogeneza:

Nastaje naglo, obično u postoperativnom toku, zatim u bolesnika imobiliziranih u zdjeličnom sadrenom povoju, a može se javiti i bez ikakvog povoda.

Klinička slika:

Rani simptomi su ubrzani puls, mučnina i loše osjećanje, iako bolesnici nemaju boli. Nakon toga počinju obilno povraćati želučani sadržaj koji je mrko crven i u njemu plivaju sitno crnkaste čestice. Vrlo brzo se razvijaju znaci hipovolemiskog šoka. Pri abdominalnom pregledu imamo karakterističan simptom ispunjenosti konkaviteta abdomena neposredno ispod rebrenog luka...

Read More
Želudac

Motorne funkcije želuca

Želudac
Želudac

Opisujemo 3 funkcije:

  • pohranjivanje velikih količina hrane: hrana se slaže u želucu u vidu koncentričnih krugova. Kada hrana uđe u želudac vagusni refleks smanji tonus mišićnog zida trupa, pa se želudac može širiti i primiti veću količinu hrane do približno 1,5 l.
  • miješanje hrane sa želučanim sekretima: pri čemu nastaje polutekuća masa – himus. Mješanje omogućuju slabi peristaltički valovi i valovi miješanja, koji polaze duž želuca prema antrumu jednom u 20 secundi. Potaknuti su temeljnim električnim ritmom, koga čine spori valovi. Kako se spori valovi pomiču niz želudac, oni ne samo da uzrokuju miješanje, nego i blago potiskivanje...
Read More
Hijatusna hernija

Hijatusna hernija kod djece

Hijatusna hernija
Hijatusna hernija

Definicija:

Hijatusna hernija je stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme.

Podjela:

Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena. Po tipu može biti

  • klizna
  • paraezofagusna
  • kombinovana

Klizna hijatusna hernija u djece je češća. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. intratorakalno. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro-ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati.

Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja, nakon hranjenja kad se dijete položi, te imitira halaziju, a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa...

Read More
Želudac

Poremećaji motorike želuca

Želudac
Želudac

U želucu se odvijaju dvije vrste pokreta – peristaltički i undulirajući pokreti te u određenim uslovima javljaju se i drugi patološki pokreti kao antiperistaltički pokreti.

Kako se želudac puni hranom tako se povećava njegova zapremina i u longitudinalnoj muskulaturi stvara se impuls koji se prenosi na cirkulatornu muskulaturu. Taj impuls uzrokuje da se u višim djelovima želuca formira lagan peristaltički talas koji spušta hranu prema antrumu.

Kada taj talas dođe pred antrum on se pojačava i postaje peristaltički talas koji stvara muskulatorni prsten koji pod pritiskom gura hranu na pilorični otvor...

Read More