Brucella - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

kolon tagged posts

Brucella

Brucella

Znacajne vrste:

  • Brucella melitensis (koze)
  • brucella suis (svinje)
  • brucella abortus (krave)
  • brucella kanis (psi)

Brucelle su izazivaci tipicnih zoonoza i intracelularni su paraziti. Covjek se inficira preko mlijeka, mesa, ili direktnim kontaktom (veterinari).

Brucella
Brucella

Morfologija:

Gram (-) kokobacili nemaju kapsulu, fimbrije i flagele ne stvaraju spore, aerobi su i fakultativni anaerobi.

Kulturelne osobine:

Kutivacija se vrsi na 34˚C ili 37˚C u aerobnim uslovima na obogacenim i selektivnim podlogama i traje 48˚C.

Patogeneza:

Ulazna vrata su digestivni trakt i povrede na kozi. Zavisno od mjesta ulaska nastaju razlicite bolesti. Od mjesta ulaska, brucelle prelaze u limfne cvorove, a odatle u krv,i krvlju po cijelom tijelu. Lokalizuju se u slezini, jetri , bubrezima, kostnoj srzi...

Read More
Bordetella pertussis

Bordetella

Bordetella pertussis
Bordetella pertussis

Ovaj rod pripada rodovima neodredjene pripadnosti. Ovaj rod sadrzi tri vrste:

  • Bordetella pertussis
  • bordetella parapertussis
  • bordetella bronhiseptica

Bordetella pertusis

Je uzrocnik velikog kaslja ili pertusisa.

Morfologija:

To su sitni Gram (-) kokobacili nepokretni (asporogeni), mogu imati kapsulu i striktni su aerobi.

Kuturelne osobine:

Specijalna podloga (Bordet i Zangru), na ovoj podlozi za 3-7 dana porastu sitne , pravilne i sjajne kolonije (kapi žive ili rose).

Otpornost:

Osjetljiva na dezificijense susenje, tetracikline;

Faktori virulencije:

Fimbrije za adherenciju za celije domacina; termolabilni toksini dovode do nekroze tkiva; termolabilni endotoksini.

Antigenost:

Ova bakterija je po prirodi aglutinogen ima K –antigen.

Veliki kasalj se prenosi direk...

Read More
Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae

Vrsta haemophilus influenzae obuhvata sojeve koji su podeljeni u dvije velike grupe: kapsularni sojevi i nekapsularni sojevi. Kapsularni sojevi su patogene za covjeka, narocito tip B, nekapsularni su normalni stanovnici nazofaringsa.

Morfologija:

Sitni Gram (-) kokobacili, nepokretni posjeduju kapsulu, aerobi i fakultetivni anaerobi (ne stvaraju spore).

Kulturelne osobine:

Rastu na čokoladnom agaru i na drugim podlogama koje poseduju faktore rasta. Hemophilus zahtjeva dva faktora rasta: faktor V je NAD i NADP, faktor X nastaje razgradnjom hemoglobina (hemin i hematin). Kultivacija traje 24h na 67˚C.

Fenomen satelitizama:

Satelitizam je pojava da hemophilus raste na krvnom agaru u okolini kolonija Staphilococcus aureus ili drugih bakterija koje stvaraju hemoliz...

Read More
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae

Morfologija:

Gram (-), nepokretne, asporogene diplokoke oblika zrna kafe, posjeduju fimbrije koje su vazne za adheriranje i kapsulu različite debljine koja ima bitna antigena i antifagocitna svojstva.

Kulturelne osobine:

Patogene neiserije su veoma osjetljive na uslove spoljasnje sredine. U spoljasnjoj sredini umiru u roku od 30-60 min. Veoma su osjetljive na nisku i visoku temperaturu, susenje i hemijske agense. Da bi se gonokok izolovao iz bolesnickog materijala potrebno je da se materijal uzme na pravilan nacin i odmah zasije na transportnu podlogu. Za laboratorijsku kultivaciju gonokoka potrebni su specificni uslovi, čokoladni agar sa dodatkom antibiotika koji inhibiraju rast drugih mikroorganizama i temperatura do 36-37C, mikroaerofilni uslovi (5-10% CO2)...

Read More
Neisseria Meningitidis

Neisseria Meningitidis

Neisseria Meningitidis
Neisseria Meningitidis

Definicija:

Neisseria meningitidis je bakterija patogena za ljude mada se cesto moze naci u zdrijelu zdravih osoba (kod kliconosa), odakle veoma rijetko moze doci do ulaska meningokoka u krv i njegovo sirenje po organizmu kad nastaje meningokokna sepsa, meningealna pneumonia ili gnojna zapaljenja drugih lokalizacija.

Morfoloske osobine:

Gram (-) negativna diplokoka, nepokretna, oblika zrna kafe, ima izrazenu kapsulu, tesko se morfoloski razlikuje od saprofitnih neiseria.

Kulturelne osobine:

Kultivise se isto kao gonokok, na cokoladnom agaru, temperatura od 35-37C, povecan CO2 pospjesuje rast tako da se vec nakon 18h na agaru mogu uociti okrugle, glatke, sjajne sivo-zuckaste kolonije. U starijim kulturama primjecuje se fenomen autolize...

Read More