Brucella
Mikrobiologija

Brucella

Znacajne vrste: Brucella melitensis (koze) brucella suis (svinje) brucella abortus (krave) brucella kanis (psi) Brucelle su izazivaci tipicnih zoonoza i intracelularni su paraziti. Covjek se inficira preko mlijeka, mesa, ili direktnim kontaktom (veterinari). Brucella Morfologija: […]

Bordetella pertussis
Mikrobiologija

Bordetella

Bordetella pertussis Ovaj rod pripada rodovima neodredjene pripadnosti. Ovaj rod sadrzi tri vrste: Bordetella pertussis bordetella parapertussis bordetella bronhiseptica Bordetella pertusis Je uzrocnik velikog kaslja ili pertusisa. Morfologija: To su sitni Gram (-) kokobacili nepokretni […]

Haemophilus influenzae
Mikrobiologija

Haemophilus influenzae

Haemophilus influenzae Vrsta haemophilus influenzae obuhvata sojeve koji su podeljeni u dvije velike grupe: kapsularni sojevi i nekapsularni sojevi. Kapsularni sojevi su patogene za covjeka, narocito tip B, nekapsularni su normalni stanovnici nazofaringsa. Morfologija: Sitni […]

Neisseria gonorrhoeae
Mikrobiologija

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae Morfologija: Gram (-), nepokretne, asporogene diplokoke oblika zrna kafe, posjeduju fimbrije koje su vazne za adheriranje i kapsulu različite debljine koja ima bitna antigena i antifagocitna svojstva. Kulturelne osobine: Patogene neiserije su veoma […]