Gowersov manevar
Neurologija

Dišenova mišićna distrofija

Definicija Dišenova mišićna distrofija (DMD) je X-vezano recesivno nasljedno oboljenje iz grupe distrofinopatija, koje karakteriše progresivna slabost proksimalne muskulature ekstremiteta uz pseudohipertrofiju mišića zadnje lože potkoljenica (otuda naziv „pseudohipertrofična“ mišićna distrofija. Etiopatogeneza Dišenova mišićna distrofija […]

Limfedem
Interna

Limfedem

Limfedem Definicija: Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom […]

Fraktura humerusa
Hirurgija

Prijelom nadlaktične kosti

Fraktura humerusa Prijelom proksimalnog dijela humerusa Prijelom proksimalnog dijela humerusa najčešće nastaju u 6. desetljeću, ali nisu rijetkost niti kod mlađih. Najčešći su prijelomi u području hiruškog vrata humerusa (mjesto gdje najčešće puca humerus, puno […]

Volkmanova Kontraktura
Hirurgija

Volkmannova ishemična kontraktura

Definicija Volkmannova ishemična kontraktura predstavlja ograničenu pokretljivost lakatnog zgloba. Etiopatogeneza Volkmannova ishemična kontraktura je posljedica ishemičnog oštećenja mišića dubokih fleksora na podlaktici (m. flexor digitorum profundus i m. flexor pollicis longus). Može bitit zahvaćen i […]