subarahnoidalna hemoragija
Neurologija

Spontana subarahnoidalna hemoragija

  subarahnoidalna hemoragija   Spontana subarahnodialna hemoragije je iznenadno prisustvo krvi u subarahnoidalnom prostoru uzrokovano pucanjem promijenjenog krvnog suda. Može biti sa ili bez povećanog intrakranijalnog pritiska. Krv prouzrokuje spazam krvnih sudova od čega strada […]

adrenalin
Farmakologija

Simpatomimetici

To su lijekovi koji oponašaju djelovanje adrenalina i noradrenalina. Neki djelujući direkno na receptore a neki posredno preko oslobađanja kateholamina. Neki od tih lijekova su selektivni prema određenoj grupi receptora a,b1,b2 itd. Selektivnost znači da […]

No Picture
Zanimljivo

OŠTEĆENJA ZDRAVLJA I PRIRODNA SMRT

Poremećaj funkcije ili građe organa, dijelova tijela ili cijelog organizma nazivamo oštećenjem zdravlja (laesio valetudinis). Uzroci oštećenja zdravlja mogu biti prirodni ili nasilni. Prirodno oštećenje zdravlja (laesio valetudinis naturalis) ili obolenje (morbus) nastaje iz prirodnih […]