Pomozimo bebi Amini Tahmiščiji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

krvna slika tagged posts

Amina

Pomozimo bebi Amini Tahmiščiji

Amina
Amina

Beba Amina Tahmiščija smještena je u bolnicu u Padovi, gdje je priključena na aparate. Njeni bi roditelji do petka trebali uplatiti polovinu novca za transplantaciju jetre, ali im nedostaje još 10.000 eura.

Amina Tahmiščija rođena je 13.01.2011. godine u Zenici. Iz bolnice je otpuštena kao zdrava beba, ali roditelji su nakon 20 dana primijetili da je beba požutjela. Na prvom pregledu liječnica je predložila vađenje nalaza bilirubina. Bilirubin je bio povišen, a nakon 10 dana ponovo radi nalaze krvne slike i bilirubina koji je tada bio u padu, ali krvna slika nije bila dobra te je Amina upućena u bolnicu u Zenici.

Nakon boravka u bolnici, 8. marta je upućena na kliniku u Sarajevu...

Read More
Transplantacija bubrega

Transplantacija bubrega

Transplantacija bubrega
Transplantacija bubrega

Dijalizom (hemodijaliza ili peritonealna dijaliza)samo se djelimično nadomješta bubrežna funkcija. Jedino transplantirani bubreg može u potpunosti nadomjestiti bubrežnu funkciju. Kvaliteta života neosporno je bolja u bolesnika s transplantiranim bubregom u odnosu na one koji se liječe dijalizom. Presađivanje bubrega je postupak koji se primjenjuje bolesnicima u zadnjoj fazi zatajivanja bubrega. Cilj je presađivanja bubrega potpuna rehabilitacija bolesnika s dugotrajnim zatajenjem bubrega i povratak kvalitete života prije dijalize. Davatelj organa može biti živa osoba (u pravilu bliski srodnik) ili osoba s dokazanom moždanom smrću.

U današnje vrijeme razvijene transplantacijske medicine treba nastojati da svaki bolesnik sa zatajenjem bubrega dobije...

Read More
Akutni virusni hepatitis

Akutni virusni hepatitis novorođenčeta

Akutni virusni hepatitis
Akutni virusni hepatitis

Etiopatogeneza:

Mnogi virusi osim virusa A i virusa B (non A, non B, virusi grupe Herpes virusa, Arbovirusa, Enterovirusa) mogu izazvati akutni hepatitis, ipak se pod pojmom akutni virusni hepatitis označava infekcija izazvana virusom A ili B.

Hepatitis A (infektivni hepatitis) se prenosi fekalno-oralnim putem rijetko parenteralno. Može se javiti u endemskom obliku, najčešće kod djece školske dobi ali i u obliku eksplozivnih epidemija. Hepatitis B zbog parenteralnog prenošenja ugrožava sve dobne skupine, osobe izložene transfuzijama, dijalizi, hirurškim intervencijama, zatim narkomane, zdravstvene radnike. Patoanatomske promjene su nespecifične i ne omogućavaju razlikovanje ova 2 oblika hepatitisa...

Read More
Disecirajuća aneurizma

Disecirajuća aneurizma

Disecirajuća aneurizma
Disecirajuća aneurizma

Definicija:

Disecirajuća aneurizma predstavlja razdvajanje slojeva aorte (ruptura intime i razdvajanje medije).

Etiopatogeneza:

Uzroci nastanka disecirajuće aneurizme je hipertenzija, ateroskleroza, ozljeda aorte itd. Javlja se 3–4 puta češće u muškaraca nego u žena. U osnovi oboljenja je patološka promjena medije aortne stijenke i gotovo se uvijek javlja na torakalnoj aorti. Kroz rascijep intime ulazi krvna struja i razdvaja intimu od medije i adventicije.

Imamo tri tipa disekcije (De Bakey–jeva klasifikacija):

  • Tip I – zahvaćena je ascedentna aorta i disekcija se širi prema distalno u abdominalnu aortu. Ovo je  najčešći tip.
  • Tip II – ograničena disekcija ascendentne aorte i područja aortne valvule
  • Tip III – disekcija počinje tačno ispo...
Read More