Transplantacija bubrega
Interna

Transplantacija bubrega

Transplantacija bubrega Dijalizom (hemodijaliza ili peritonealna dijaliza)samo se djelimično nadomješta bubrežna funkcija. Jedino transplantirani bubreg može u potpunosti nadomjestiti bubrežnu funkciju. Kvaliteta života neosporno je bolja u bolesnika s transplantiranim bubregom u odnosu na one […]

Disecirajuća aneurizma
Hirurgija

Disecirajuća aneurizma

Disecirajuća aneurizma Definicija: Disecirajuća aneurizma predstavlja razdvajanje slojeva aorte (ruptura intime i razdvajanje medije). Etiopatogeneza: Uzroci nastanka disecirajuće aneurizme je hipertenzija, ateroskleroza, ozljeda aorte itd. Javlja se 3–4 puta češće u muškaraca nego u žena. […]