Hematurija
Interna

Hematurija

Hematurija Eritrociturija Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina: Uzimanjem urina u tri porcije, hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija […]

Pregled urina
Interna

Dijagnostički pregled urina

Pregled urina Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati. Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija […]

Juvenilni hronični artritis
Interna

Juvenilni hronični artritis

Definicija: Juvenilni hronični artritis je bolest ili grupa oboljenja koja se klinički prezentuju čitavim spektrom zglobnih i vanzglobnih manifestacija, a posljedica su nesupurativne hronične upale vezivnog tkiva. Etiopatogeneza: Etiologija mu je nepoznata, a patogeneza nedovoljno […]

Septični endokarditis
Interna

Septični endokarditis

Septični endokarditis Definicija: Septični endokarditis uključuje entitete akutni, subakutni bakterijski endokarditis, ranije nazvan endokarditis lenta, kao i druge nebakterijske endokarditise uzrokovane sa virusima ili gljivicama.  Oboljenje predstavlja značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u djece, uprkos napretku […]