Hematurija
Interna

Hematurija

Hematurija Eritrociturija Porijeklo eritrociturije se može dokazati na dva načina: Uzimanjem urina u tri porcije, hematurija u svim porcijama govori da je glomerularnog porijekla hematurija samo u trećoj porciji ukazuje na porijeklo iz donjih partija […]

Pregled urina
Interna

Dijagnostički pregled urina

Pregled urina Dijagnostički postupak je potrebno započeti pregledom urina. Način uzimanja uzorka urina zavisi od toga šta se želi pregledom dokazati. Prvi jutarnji urin koristi se za mikroskopski pregled ćelijskih elemenata čija kiselost i koncentracija […]

Wegenerova granulomatoza
Interna

Sindromi vaskulitisa

Wegenerova granulomatoza Etiopatogeneza: Inflamacije krvnih sudova mogu biti različitog uzroka, a manifestacije će zavisiti od lokacije inflamiranog suda. Vaskuliti se dijele u dvije grupe: primarni i sekundarni kao što se javljaju kod oboljenja vezivnog tkiva, […]

Akutna reumatska groznica
Interna

Akutna reumatska groznica

Etiopatogeneza: Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine, mada se može pojaviti u svakom životnom dobu.  Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima, a trajna oštećenja ostavlja na srcu, […]