Alfa motoneuron
Neurologija

Motorika i motorni sistem

Alfa motoneuron Motorika Svi pokreti tijela nastaju kontrakcijom poprečno prugaste muskulature. Motorika služi održavanju i promjeni položaja tijela i pojedinih njegovih dijelova, osobito udova. Dio centralnog i perifernog živčanog sistema koji služi motorici naziva se […]