Motorika i motorni sistem - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

lezije medule spinalis tagged posts

Alfa motoneuron

Motorika i motorni sistem

Alfa motoneuron
Alfa motoneuron

Motorika

Svi pokreti tijela nastaju kontrakcijom poprečno prugaste muskulature. Motorika služi održavanju i promjeni položaja tijela i pojedinih njegovih dijelova, osobito udova. Dio centralnog i perifernog živčanog sistema koji služi motorici naziva se motorički sistem.

Pokreti mogu biti:

  • Refleksni – spinalna razina, relativno su jednostavni
  • Automatski ili poluautomatski – ekstrapiramidni motorički sistem
  • Voljni – piramidni sistem

Ova je podjela umjetna jer većina naših pokreta ima elemente svih triju. Osim toga, postoji i uska suradnja motornog s osjetnim sistemom i oni zajedno čine – senzomotorni sistem.

Dijelovi motornog sistema:

  • Periferni (donji) motoneuron
  • Spinalna organizacija motorike
  • Ekstrapiramidni sistem
  • Cerebelarni sistem
  • Piramidni si...
Read More