Interna

Non-Hodgkinov limfom

Pod NHL označavamo heterogenu grupu solidnih limfnih tumora koji su češći od HB u mlađem dobu, a oko 3 puta češći u muške djece. Imunodeficijentna stanja, urođena ili stečena, predisponiraju ovoj vrsti limfoma. Djeca sa […]

Karlica žene
Anatomija

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis) Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i […]