Ciste žutog tijela
Ginekologija

Ciste žutog tijela

Ciste žutog tijela Etiopatogeneza: Ciste žutog tijela, iako rijeđe od folikulinskih cista, takođe se često viđaju na jajnicima. Nastaju uvećanjem žutog tijela i ispunjavanjem njegovog centralnog dijela tečnošću koja se sve više širi i snižava […]

Folikulinske ciste jajnika
Ginekologija

Retencione ciste jajnika

Folikulinske ciste jajnika Definicija: Retencione ciste jajnika predstavljaju jednu od vrsta pseudotumora jajnika. Etiopatogeneza: Ovo su veoma česti tumori koje u praksi viđamo na jajnicima. Nastaju iz nezrelih folikula ili degenerisanog žutog tijela pod dejstvom […]

Ginekologija

Tumori jajnika

Etiopatogeneza: Tumori jajnika spadaju među najčešće neoplazme u organizmu žene. Oni mogu da se podjele u više grupa. Prema podjeli, koju je na osnovu više postojećih klasifikacija prihvatio Read, razlikujemo najprije pseudotumore i prave tumore. […]

PAPA test
Patologija

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima. Poznato je, naime, da se površine kože i […]