ovarium
Ginekologija

Akutna krvarenja iz jajnika

ovarium Ima  veliku sličnost kliničke slike sa rupturom jajovoda kod vanmaterične trudnoće. Već pri običnoj ovulaciji nastaje minimalno krvarenje u trbušnu duplju i ono je bez posebnog kliničkog značaja. Pri nešto većem, ali klinički beznačajnom […]

Ginekologija

Tumori jajnika

Etiopatogeneza: Tumori jajnika spadaju među najčešće neoplazme u organizmu žene. Oni mogu da se podjele u više grupa. Prema podjeli, koju je na osnovu više postojećih klasifikacija prihvatio Read, razlikujemo najprije pseudotumore i prave tumore. […]

PAPA test
Patologija

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima. Poznato je, naime, da se površine kože i […]