Akutna krvarenja iz jajnika - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

luteinske tagged posts

ovarium

Akutna krvarenja iz jajnika

ovarium
ovarium

Ima  veliku sličnost kliničke slike sa rupturom jajovoda kod vanmaterične trudnoće. Već pri običnoj ovulaciji nastaje minimalno krvarenje u trbušnu duplju i ono je bez posebnog kliničkog značaja. Pri nešto većem, ali klinički beznačajnom izlivanju krvi iz prsnutog De-Graffovog folikula u duplju male karlice mogu se javiti izvjesni nekarakteristični neugodni simptomi u vidu osjećaja napetosti, tištanja i bolova. Desi li se da pri ovulaciji prsne neki jači krvni sud, izlivanje krvi u peritonealnu duplju postaje obilnije, a izlivena krv sakuplja se iza uterusa u Duglasovom prostom, dajući kliničku sliku intraabdominalnog krvarenja sličnu onoj koja se viđa pri rupturi jajovoda kod tubarne trudnoće...

Read More

Tumori jajnika

Etiopatogeneza:

Tumori jajnika spadaju među najčešće neoplazme u organizmu žene. Oni mogu da se podjele u više grupa. Prema podjeli, koju je na osnovu više postojećih klasifikacija prihvatio Read, razlikujemo najprije pseudotumore i prave tumore.

  • U pseudotumore jajnika spadaju retencione ciste, i to: folikulinske i luteinske ciste i folikulinski i luteinski hematomi. Osim retencionih cista, u pseudotumore spadaju i ciste jajnika kod ovarijalne endometrioze.
  • Prave neoplazme mogu poticati od žljezdanog i vezivnog tkiva jajnika. I jedne i druge mogu biti benigne i maligne.

Prvu grupu tumora od žljezdanog tkiva čine epitelni tumori jajnika.

  • U benigne tumore koji potiču od epitelnog tkiva spadaju pseudomucinozni cistadenomi i serozni cistadenomi...
Read More
PAPA test

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima.
Poznato je, naime, da se površine kože i svih sluznica u organizmu čoveka stalno oslobađaju deskvamacijom najpovršnijih ćelija, koje se zamenjuju novim. To se neprekidno dešava i sa sluznicom grlića materice, endocerviksa i endometrijuma.

Radi mikroskopskog pregleda i postavljanja dijagnoze, potrebno je napraviti razmaz ovih ćelija, koje jednako deskvamišu sa zdravih kao i sa maligno promenjenih površina, obojili ih po metodi papanikolau i pod mikroskopom ih pregledati, procenjujući prema njihovim karakteristikama da li postoji osnov da se u datom slučaju posumnja na post...

Read More