Exanthema subitum
Dermatologija

Exanthema subitum

Definicija: Exanthema subitum ili trodnevna vrućica je akutna virusna dječja bolest praćena visokom temperaturom koja naglo pada i nakon nje izbija makulopapulozni osip. Patogeneza: Otkrivena je elektronskim mikroskopom 1986. u limfocitima pacijenata sa limfoproliferativnim poremećajima […]