Truncus arteriosus
Interna

Truncus arteriosus

Truncus arteriosus Definicija: Truncus arteriosus persistens je rijetka urođena srčana mana u kojoj zbog potpunog ili parcijalnog nedostatka razvoja trunkusnog septuma, stablo pulmonalne arterije i ascendentni dio aorte izlaze kao jedan sud iz obje komore. […]

Cijanoza
Interna

Posljedice urođenih anomalija srca

Cijanoza Neadekvatna zasićenost arterijalne krvi kisikom zbog miješanja sa nearterijskom. Sistolično odnosno dijastoličko preopterećenje zbog proticanja viška krvi usljed šanta. Neadekvatni sistolni srčani volumen krvi. Normalna saturiranost kisikom krvi u plućnim venama i sistemnim arterijama […]

Septalni defekt
Interna

Urođene srčane mane

Septalni defekt To su urođene malformacije srca i velikih krvnih sudova. One mogu biti nasljednog karaktera ili mogu biti uzrokovane djelovanjem teratogenih faktora u toku fetalnog razvoja. Mogu biti izolovane ili kombinovane, tako da te […]

Zanimljivo

Hipoksija

kisik Hipoksija je stanje nedovoljnog snadbijevanja tkiva kiskom. Prema etiološkom faktoru i patogenezi razlikujemo nekoliko vrsta hipoksija: hipoksična hipoksija, anemična, stazna i histotoksična. Hipoksična hipoksija Posljedica je nedovoljne oksigenacije arterijske krvi u plućima, hemoglobin je […]