Plućna cirkulacija
Fiziologija

Cirkulacija krvi kroz pluća

Plućna cirkulacija Pluća dobijaju opskrbu putem A. pulmonalis pri čemu je količina krvi koja prolazi kroz pluća jednaka količini krvi u sistemskom krvotoku. Pluća imaju dva krvotoka: funkcionalni koji čini nutritivni koje čine Aa. bronchiales […]

Bol u prsima
Interna

Bol u prsnom košu

Bol u prsima Bol u prsima je čest simptom bolesti koji dovodi bolesnika liječniku. Bol u prsima može biti uzrokovan bolestima srca, krvnih žila i bolestima drugih organa koji se nalaze u prsima. Znatno rjeđe […]