Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija
Interna

Paroksizmalna tahikardija

Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija Kada imamo ektopično žarište koje otkucava ritmično i povećanom brzinom onda imamo paroksizmalnu takikardiju. Pri tome brzina rada srca može se podići i do 150 otkucaja u minuti. Ona se javlja u […]