Peritoneum
Interna

Peritonitis

Peritoneum Peritonitis djece Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata. Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i […]

Malrotacija crijeva
Interna

Malrotacija crijeva

Malrotacija crijeva Javlja se 1:6000 živorođene djece zbog zastoja u normalnoj rotaciji crijeva oko gornje mezenterijalne arterije u embrionalnom razvoju. Klinička slika: U kliničkoj slici dominira povraćanje sa žuči. Vidi se distenzija trbuha, pojačana peristaltika. […]

Vomitus
Interna

Povraćanje kod djece

Povraćanje ili vomitus, kod djece jedan je od najčešćih simptoma u bolestima probavnog trakta djece, naročito dojenčadi i novorođenčadi. Uzrokovano je brojnim bolestima, abdominalnim i izvan abdominalnim. Česta je pojava u brojnim bezazlenim ali i […]

Cistična fibroza
Interna

Cistična fibroza

Cistična fibroza Oboljenje je hereditarno, nasljeđuje se autosomno-recesivno. U osnovi oboljenja nalazi se poremećaj sekrecije bronhijalnih, pljuvačnih i intestinalnih žlijezda sa lučenjem posebno guste sluzi. Na plućima se razvijaju atelektaze i emfizem, uz stalne bakterijske […]