Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Fiziologija

Fiziologija moždanog stabla

Moždano stablo je  izuzetno značajno jer se tu prekidaju svi motorni putevi izuzev kortikospinalnog. Povezano je sa korom, malim mozgom, bazalnim ganglijama i medulom spinalis. Učestvuje u održavanju tonusa antigravitacionih mišića i održavanju pozicije tijela […]

Vidni put
Fiziologija

Vidni put i vidna kora

Impulsi nakon što napuste retinu idu putem N. optikusa do hijazme optikum gdje se ukrštaju samo vlakna koja dolaze iz medijalnih dijelova retine, a onda zajedno sa vlaknima iz lateralnih dijelova retine suprotnog oka formiraju […]

Akomodacija
Fiziologija

Refleks akomodacije

Refleks akomodacije je bezuslovni autonomni refleks koji nastaje pri gledanju predmeta koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 6 metara. Zrake od predmeta koji se nalaze na udaljenosti većoj od 6 metara dolaze paralelno i […]