Fiziologija krvnih žila - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

miokard mali krvotok tagged posts

sistemski krvotok

Fiziologija krvnih žila

Uloga cirkulacije je da servisira potrebe tkiva, to jest da tkivima donosi kisik i hranljive tvari, a da iz tkiva odstranjuje CO2 i druge produkte metabolizma. Cirkulaciju koja je sastavljena od velikog broja paralelno i serijski spojenih krvnih žila dijelimo na:

  • Sistemsku i
  • Plućnu.

Dijelovi cirkulacije su:

  • Arterije – velike, srednje i male. Njihov zadatak je da provode krv pod visokim pritiskom. Zbog toga imaju jako dobro razvijen mišićni sloj u svome zidu.
  • Arteriole – nastaju grananjem arterija. Djeluju poput kontraktilnih valvula, čime reguliraju protok krvi kroz kapilare. Zbog toga i one imaju dobro razvijen mišićni sloj.
  • Kapilare – Iz arteriola krv prelazi u kapilare. To su veoma jednostavno građene krvne žile...
Read More
Ventriculus dexter

Ventriculus dexter

Ventriculus dexter
Ventriculus dexter

Desni ventrikul ima tanje zidove od lijevog jer pokreće mali ili pulmonalni krvotok. Njegov ulazni dio je kao i kod lijevog ventrikula hrapav, dok mu je izlazni dio gladak. Na granici između ulaznog i izlaznog dijela nalazi se greben, krista supraventrikularis koja predstavlja ostatak prvobitnog septuma između ventrikula. Odmah ispod ove kriste nalazi se jedan jaki mesnati greben koji polazi od septuma i ide prema uglu kojeg čine prednji i stražnji zid desnog ventrikula. To je trabekula septomarginalis kroz koju prolazi krus dekstrum Hisovog snopića sprovodne muskulature srca. Ova trabekula je u vezi sa cristom supraventrikularis sa kojom omeđuje okrugli otvor korz koji prolazi krv na putu od ulaznog do izlaznog dijela desnog ventrikula...

Read More