Prijelom tibije
Hirurgija

Prijelom dijafize tibije

Prijelom tibije Definicija: Prijelom dijafize tibije ili Fractura diaphyseos cruris spadaju u najčešće prijelome dugih kostiju. Otvoreni prijelomi potkoljenice su veoma česti, češći od svih otvorenih prijeloma drugih kostiju. Etiologija: Prijelom dijafize tibije ili Fractura […]

Fraktura humerusa
Hirurgija

Prijelom nadlaktične kosti

Fraktura humerusa Prijelom proksimalnog dijela humerusa Prijelom proksimalnog dijela humerusa najčešće nastaju u 6. desetljeću, ali nisu rijetkost niti kod mlađih. Najčešći su prijelomi u području hiruškog vrata humerusa (mjesto gdje najčešće puca humerus, puno […]

Fraktura skapule
Hirurgija

Prijelom lopatice

Fraktura skapule Definicija: Prijelom lopatice su najčešće posljedica ozbiljne traume, koje se događaju u prometnim nesrećama na pješacima. Etiopatogeneza: Prijelom lopatice nastaje djelovanjem jake direktne sile (pad, udarac u rame) ili indirektne sile prilikom pada […]

Uvrtanje testisa
Hirurgija

Uvrnuće testisa

Uvrtanje testisa Definicija: Torsio testis ili uvrnuće testisa je hitno urološko stanje gdje zbog uvrtanja vrpce testis ostaje bez snadbjevanja krvlju. Etiopatogeneza: Javlja se najčešće kod mlađih muškaraca, starih od 12  do 20 godina. Rijetko […]