Električna stimulacija
Zanimljivo

Funkcionalna električna stimulacija

Predstavlja električnu stimulaciju motoričkih ili živčanih točaka mišića koji ima oslabljenu voljnu živčanu kontrolu, kao posljedica oštećenja središnjeg živčanog sistema. Primjenjuje se za izazivanje funkcionalnog i svrhovitog pokreta paretičnih mišića kod bolesnika s parezama/plegijama ili […]

Motoneuron
Neurologija

Motorika

motoneuron Svi pokreti tijela nastaju kontrakcijom poprećno prugaste muskulature. Motorika služi održavanju i promjeni položaja tijela i pojedinih njegovih dijelova, posebno udova. Dio centralnog i perifernog nervnog sistema koji služi motorici naziva se motorički sistem. […]