Poremećaji moždanih živaca
Neurologija

Poremećaji moždanih živaca

Poremećaji osjeta mirisa Poremećaji osjeta mirisa mogu nastati zbog oštećenja na različitim mjestima prenosa impulsa sa periferije do moždanih centara, a manifestuju se u vidu gubitka (anosmia), smanjenja (hiposmia) ili izmijenjenog osjećaja mirisa (disosmia). Oštećenja […]