Gastrin
Fiziologija

Tkivni hormoni

Tkivni hormoni imaju specifični lokalni učinak. To su supstance koje se oslobađaju u svim tkivima i tu ispoljavaju specifično dejstvo, mada pri većim koncentracijam to dejstvo može biti opće. Tkivni hormoni digestivnog trakta GASTRIN Prisustvo […]

Meningeom
Interna

Tumori mozga

Meningeom Etiopatogeneza: Tumori mozga se medusobno razlikuju prema vrsti ćelija iz kojih potiću. Najveći dio, oko 60%, potiće od glijalnih ćelija. U ovu grupu tumora spadaju: gliomlastoma multiforme, astrocitoma, ependimima, oligodendroglioma i medulloblastoma. Između djece […]

Cerebelum
Neurologija

Bolesti malog mozga

Cerebelum Mali mozak (cerebelum) čini samo deseti dio zapremine mozga, ali se u njemu nalazi više od 50% svih neurona CNS-a, što svjedoči o važnosti ove strukture. Njegova uloga se može posmatrati kao uloga internog […]

CNS
Neurologija

Sindrom lezije moždanog stabla

CNS Jednostrano oštećenje senzitivnih puteva u visini jedara nervus trigeminusa (V kranijalni živac) daće istostrani ispad senzibiliteta lica i na suprotnoj polovini tijela (alterni senzitivni sindrom ili sindrom ukrštenog senzibiliteta). Oštećenja iznad jedara nervus trigeminusa […]