Mutacije virusa ebole - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Mutacija tagged posts

Mutacije virusa ebole

Mutacije virusa ebole

Istraživači na Institutu Pasteur u Francuskoj, koji su u martu prvi otkrili ebolu, pokušavaju doći do zaključka da li će virus postati još zarazniji.

Više od 22.000 ljudi je zaraženo ebolom, a dosad je umrlo 8.795 ljudi u Gvineji, Sierra Leoneu i Liberiji. Naučnici su započeli analize stotina uzoraka krvi pacijenata zaraženih ebolom u Gvineji. Oni prate kako se virus mijenja i pokušavaju ustanoviti da li se lakše prenosi sa čovjeka na čovjeka.

“Već znamo da se virus mnogo mijenja. To je važno u dijagnostifikovanju novih slučajeva, kao i u liječenju pacijenata. Sada moramo znati na koji način se mijenja kako bismo se znali nositi s neprijateljem”, izjavio je dr. Anavaj Sakuntabhai.

Ebola virus uobičajeni je naziv za grupu virusa iz roda Ebolavirus koji se nalazi unutar ...

Read More
Ebola

Virus ebole mutirao

Naučnici koji prate epidemiju ebole u Gvineji tvrde da je virus mutirao. Istražitelji u Pasteurovom institutu u Parizu, koji su prvi put otkrili virus u martu prošle godine, istražuju da li je bolest postala još zaraznija.

Više od 22.000 ljudi zaraženo je ebolom a 8.795 je preminulo u  Gvineji, Sijera Leoneu i Liberiji. Naučnici su počeli analizirati stotine uzoraka krvi od pacijenata oboljelih od ebole u Gvineji.  Oni prate kako se virus mijenja i pokušavaju ustanoviti da li je u stanju da se lakše prenosi s jedne osobe na drugu.

Znamo da se virus značajno promijenio. To je bitno za dijagnostiku novih slučajeva i za liječenje. Potrebno nam je znati kako se virus mijenja da bismo se nosili s neprijateljem – izjavio je genetičar dr. Anavaj Sakuntabhai.

Nije neobično za viru...

Read More
Liječenje

Novo liječenje Dišenove miopatije

Liječenje
Liječenje

Grupa američkih naučnika je otkrila novi način liječenja jednog od oblika distrofije mišića – Dišenove miopatije, uz pomoć ljudskog proteina “biglikana”.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nacionalne akademije nauka (Proceedings of the National Academy of Sciences), pokazalo je da ta terapija može u velikoj mjeri usporiti mišićna oštećenja izazvana Dišenovom miopatijom.

Naučnici su došli do tih rezultata obavivši istraživanje na miševima sa istom genskom mutacijom kao i djeca oboljela od tog, najčešćeg oblika distrofije mišića. Ono je pokazalo da su miševi liječeni proteinom sporije gubili snagu od onih koji nisu liječeni.

Sada je, međutim, kako su istakli naučnici, potrebno obaviti ispitivanja i na ljudima, kako bi se utvrdilo da li ta terapij...

Read More
Vomitus

Komplikacije antitumorske terapije

Vomitus
Vomitus

Operativni zahvati u onkologiji su radi svoje obimnosti i stanja bolesnika često pračeni akutnim i odloženim komplikacijama. Hemoterapija, iradijacija, pa i hormoni i biloški agensi, nemaju selektivno djelovanje, nego oštečuju ne samo tumorsko tkivo, nego i normalne strukture organizma. Izvjesne osobine maligno transformisane ćelije čine je osjetljivijom na  dejstvo onkološke terapije nego što je to normalna ćelija. Zahvaljujući tome je moguća terapijska primjena agenasa kojom se uništavaju maligna tkiva, uz oštećenje normalnih u granicama koje se smatraju tolerabilnim i prihvatljivom.

Odnos između doze antitumoskog agensa potrebnog za uništenje tumora prema dozi koja uništava zdrave ćelije naziva se terapijski indeks...

Read More