Caecum
Anatomija

Caecum

Caecum Cekum ili slijepo crijevo je  početni dio debelog crijeva koji leži u desnoj bočnoj udubini. Prema kolon ascendensu je zavijen pod uglom od 90 stepeni i u taj ugao se izljeva ileum. Sa dna […]