Nerastegljivost međice - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

na vagini tagged posts

međica

Nerastegljivost međice

međica
međica

Kod starijih prvorotki, kod žena koje su imale plastične operacije na vagini i međici, kao i kod žena čija je vagina ožiljna zbog ranijih rascjepa i povreda. Nerastegljiva međica može izvjesno vrijeme da zadrži plod na izlazu porođajnog kanala, usled čega pate i majka plod.
U takvoj situaciji porodilja trpi nepotrebne bolove i iscrpljuje se, a plod se, između uterusa koja čestim i jakim kontrakcijama želi da ga se oslobodi i međice koja mu sprečava izlazak, nalazi kao između čekića i nakovnja. Zbog toga mogu nastati asfiksija i povrede ploda. Ako se ne napravi epiziotomija, međica prska i nastaju rascjepi nepodesni i nezahvalni za šivenje.

Slična situacija nastaje kod džinovskih plodova a međica i vagina su normalne, zatim kod plodova koji se rađaju sa d...

Read More
porod

Nagli porođaj

porod
porod

Naglim porođajem smatra se porođaj koji se završi za neuobičajeno kratko vrijeme, odnosno koji traje od pola do tri sata. Među faktorima koji dovode do ovakve situacije sigurno je da važno mjesto pripada isuviše jakim kontrakcijama uterusa.
Ovakav porođaj češći je kod višerotki nego kod trudnica koje prvi put rađaju. U fazi, ekspulzije zbog brzog spuštanja ploda kroz porođajni kanal mekani djelovi porođajnog puta nemaju dovoljno vremena za potpunu dilataciju, pa mogu da nastupe veliki rascjepi na vagini i grliću. Ako se žena porodi u stojećem položaju, može doći do povrede ploda, do kidanja pupčanika čak i do inverzije uterusa.

Read More
uterus

Položaj uterusa (fiziološki i patološki)

uterus
uterus

Pod dejstvom raznih patoloških činilaca, može se desiti da se normalna statika unutrašnjih polnih organa žene promjeni, odnosno da pojedini polni organi pod dejstvom izvjesnih faktora pređu iz normalnog u patološki položaj.

Fiziološki položaj materice

Materica se, kao najveći polni organ, nalazi u sredini male karlice ispod terminalne, iznad interspinalne linije, ispred rektuma a iza mokraćne bešike.

Za opisivanje njenog položaja neophodno je odrediti sledeće:

  • POSITIO ili stav označava gdje se uterus u cjelini nalazi u maloj karlici. Normalno se nalazi u osovini karlice, dno materice je u visini terminalne, a grlić u visini interspinalne linije.
  • VERSIO podrazumjeva nagib cijele materice prema vagini...

Read More

Fistule organa male karlice

Trajne neprirodne komunikacije između pojedinih šupljih organa male karlice ili između organa male karlice i spoljne sredine.

Najčešće su traumatskog porijekla, ili posljedica bolesti koje razaraju zid, odnosno pregradu između šupljina pojedinih organa.

  • Veziko vaginalna fistula – teški i produženi porođaji – kada se između glavice ploda i koštanog prstena male karlice duže vreme interponira zid mokraćne bešike. Zbog pritiska i ishemije uklešten deo zida bešike, odnosno bešično vaginalna pregrada pretrpi nekrozu i na taj način nastaje veziko vaginama fistula. Fistula se obično ne stvara odmah, već nekoliko dana posle načinjene povrede, kada nastupi izumiranje ishemijom pogođenog dela organa.
  • Uretero-vaginalna fistula – rjeđe, ali po istovetnom mehanizmu...
Read More