Poremećaji ishrane - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

nadbubreg tagged posts

Poremećaj ishrane

Poremećaji ishrane

Poremećaj ishrane
Poremećaj ishrane

Ishrana počinje sa nagonom za uzimanje hrane. Impulsi za uzimanje hrane regulisani su komplikovanim mehanizmom u čijoj osnovi stoji koncentracija šećera u krvi koja dovodi do osjećaja gladi koji je praćen sa bolnim senzacijama iz želuca.

Glad je osjećaj koji se javlja kada postoji realna potreba za hranom u organizmu i treba je razlikovati od apetita koji je želja prema hrani za koju imamo prijatno iskustvo. Kada je glad zadovoljena ona se zamjenjuje suprotnim osjećajem koji se naziva sitost. Tako da je cjelokupni mehanizam ritmičko smjenjivanje gladi (sa apetitom) i sitosti.

Patološke poremećaje u vezi sa uzimanjem hrane dijelim na kvantitativne i kvalitativne.

Kvantitativni poremećaji uzimanja hrane

Ispoljavaju se u dva osnovna oblika: hiperorhexia i...

Read More
Hormonalni receptori

Hormonalna terapija malignih tumora

Hormonalni receptori
Hormonalni receptori

Hormonska ovisnost tumora (hormonalni receptori)

Saznanja o hormonskoj ovisnosti nekih tumora postoje odavno.  Kada je davne 1890 škotski hirurg Sir Thomas Beatson kod jedne mlade žene sa uznapredovalim rakom dojke otstranio ovarije, primijetio je da se tumor povlači. To se može smatrati početkom hormonalne terapije karcinoma. Od tada urađeno je mnogo ovakvih operacija (hirurška kastracija), ali neki su se tumori povlačili, a neki nisu. Šta je razlog tome, spoznalo se kada su 60-ih godina XX stoljeća otkriveni hormonski receptori, estrogenski (ER) i progesteronski (PgR). Receptori za estroge, androgene i gestagene hormone nađeni su u brojnim tumorima kao što su; tumori dojke, prostate, endometrija, ovarija, bubrega, kolona, jetre, melanoma i sarkoma...

Read More
Hiperemija

Lokalna venska hiperemija

Hiperemija
Hiperemija

Kada kroz neku venu iz bilo kog razloga ne može protjecati krv u dovoljnoj mjeri dio organizma koji odgavara slivu te vene postaje hiperemičan tj. nastaje venska hiperemija. Uzrok je pri tome najčešće mehaničke prirode. Npr Gravidni uterus pritišće na vv.iliacae i izaziva vensku hiperemiju donjih ekstremiteta, zatim to mogu biti tumori, ehinokokna cista, nekada i povećani limfni čvorovi (kod npr. tuberkuloze), zatim tu su tromboze vena, obliterirajuće upale vena (endophlebitis obliternas).

Organ koji je pogođen ovom hiperemijom je tamnocrven do ljubičast (cijanotičan), povećane zapremine i mase.

Venske hiperemije mogu biti reverzibilne, recimo ako se radi o prolaznom zaustavljanju venskog toka ili ako je vena malog kalibra pa kolateralni krvotok preuzme njenu...

Read More
Haemochromatosis

Haemochromatosis

Haemochromatosis
Haemochromatosis

Karakterizira je odlaganje velike količine nevidljivog feritina i još veće količine vidljivog hemosiderina u organe. Organi zahvaćeni taloženjem hemosiderina promjene boju u hrđavosmeđu.

Hemosiderin pokazuje tendenciju da se taloži u obliku zrnaca i grudvica u:

 • Jetrene epitelne ćelije
 • kupferove zvjezdolike ćelije jetrenih kapilara
 • epitelne ćelije endokrinog i egzokrinog pankreasa
 • u hipofizu
 • tireoideu
 • testise
 • ovarije
 • miokard
 • nekad u kožu
 • sasvim malo u bubrege

Karakteristika je da taloženje u RES uveliko zaostaje za taloženjem u epitelne ćelije. U vezi sa taloženjem hemosiderina po organima razvijaju se brojna oštećenja:

 • Ciroza jetre – (Cirrhosis pigmentosa hepatis)
 • Diabetes Mellitus u pankreasu što je redovna pojava

Koža dobija tamnosmeđu boju...

Read More
Hyperpigmentatio Cutis

Hyperpigmentatio Cutis

Hyperpigmentatio Cutis
Hyperpigmentatio Cutis

Ovo oboljenje se može ispoljiti kao lokalno ili kao opšte univerzalno.

Opšta univerzalna hiperpigmentacija sreće se kod Mb. Addisoni kod koje u osnovi imamo razorenu srž nadbubrega te nedostatak adrenalina koji uslovljava pojačanu aktivnost melano stimulirajućeg hormona. Bolesnici su tamnopute kože, a posebno se to primjeti na sluznici usta koja je hiperpigmentirana.

Lokalna hiperpigmentacija kože sreće se u obliku sitnih pjegica koje se posebno pojavljuju u proljeće i ljeto, a gube se zimi. Nazivamo ih ephelides na licu i lentigines po drugim djelovima kože. Sitne su i smeđe su boje. Ne dobijaju se po rođenju nego se stiču.

Urođene hiperpigmentacije kože nalazimo u obliku mladeža, naevus pigmentosus...

Read More