Poremećaj ishrane
Zdrava ishrana

Poremećaji ishrane

Poremećaj ishrane Ishrana počinje sa nagonom za uzimanje hrane. Impulsi za uzimanje hrane regulisani su komplikovanim mehanizmom u čijoj osnovi stoji koncentracija šećera u krvi koja dovodi do osjećaja gladi koji je praćen sa bolnim […]

Haemochromatosis
Patologija

Haemochromatosis

Haemochromatosis Karakterizira je odlaganje velike količine nevidljivog feritina i još veće količine vidljivog hemosiderina u organe. Organi zahvaćeni taloženjem hemosiderina promjene boju u hrđavosmeđu. Hemosiderin pokazuje tendenciju da se taloži u obliku zrnaca i grudvica […]