Hyperpigmentatio Cutis
Patologija

Hyperpigmentatio Cutis

Hyperpigmentatio Cutis Ovo oboljenje se može ispoljiti kao lokalno ili kao opšte univerzalno. Opšta univerzalna hiperpigmentacija sreće se kod Mb. Addisoni kod koje u osnovi imamo razorenu srž nadbubrega te nedostatak adrenalina koji uslovljava pojačanu […]

Amyloidosis
Patologija

Amyloidosis

Amyloidosis Definicija: Amiloidoza je oboljenje kod kojeg se talože proteini u intercelularni prostor i to jedna supstanca koju nazivamo amiloid. Ima osobinu da se taloži između mezenhimalnih ćelija, u zidu krvnih i limfnih žila i […]

sinteza
Anatomija

Stanice za sintezu steroidnih hormona

Sinteza Stanice koje proizvode steroide nalaze se u raličitim organima u tijelu (testis, jajnik, nadbubrežna žlijezda). Endokrine stanice specijalizirane za sintezu i izlučivanje steroida s hormonskim djelovanjem imaju slijedeće karakteristike: Višekutne su ili okrugle jezgra […]

Interna

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

Nadbubrežna žlijezda Nadbubrežna žlijezda se dijeli na dva dijela : koru nadbubrega zona glomerulosa (mineralokoritkoidi) zona fasciculata (glukokortikoidi i androgeni hormoni) zona reticularis (glukokortikoidi i androgeni hormoni) srž nadbubrega (kateholamini) Hormoni nadbubrega: Mineralokortikoidi; 95 % […]