Onkologija
Interna

Hiperkalcemija u onkologiji

Onkologija Definicija: Hiperkalcemija je najčešći metabolički poremećaj udružen sa malignim tumorima koji može ugrožavati život. Etiologija: Hiperkalcemija je stanje kada je nivo kalcijuma iznad 11,0 mg/dl. Postoje dva tipa hiperkalcemije kod karcinoma: nastala zbog osteolize […]

Hipertrofična kardiomiopatija
Interna

Hipertrofična kardiomiopatija

Hipertrofična kardiomiopatija Definicija: Hipertrofične kardiomiopatije su nasljedna oboljenja srčanog mišića sa hipertrofijom segmenta lijevog ventrikula bez dilatacije. Njen je sinonim idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). Etiopatologija: Kod 60% se nasljeđuje autosomno dominantno. Kod ostalih se […]