Tikovi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

nasljedivanje tikova tagged posts

Tikovi

Tikovi

Tikovi
Tikovi

Definicija:

Tikovi su ponavljani, neritmički, stereotipni pokreti (motorni tikovi) ili ispuštanje zvukova (vokalni tikovi).

Etiopatogeneza:

Tikovi se javljaju kao primarni poremećaj ili sekundarno, uz neki poremećaj CNS-a (razvojni poremećaji, encefalitisi, neurosifilis, uzimanje neuroleptika, traume glave, moždani udar). U grupi primarnih tikova je i najčešći uzrok tikova, Gilles de la Touretteov sindrom, koji čine multipli motorni i vokalni tikovi sa početkom prije 21. godine života, koji se mijenjaju tokom vremena i po tipu i po intenzitetu, a traju najmanje godinu dana. Uz tikove, ovaj poremećaj je praćen i poremećajima ponašanja kao što su poremećaji pažnje, opsesivno-kompulzivni poremećaj i slaba kontrola impulsa.

Klinička slika:

Za razliku od ostalih...

Read More
Primjer nasljeđivanja hemofilije

Tipovi nasljeđivanja

Primjer nasljeđivanja hemofilije
Primjer nasljeđivanja hemofilije

Dominantno nasljeđivanje

Manifestuje se i u heterozigota. Ponekad imamo specijalan slučaj kada dominantno nasljeđe pokazuje razlike u fenotipskoj slici tj. kada se javljaju i osobine recesivnog gena kada govorimo o dominatnom nasljeđivanju sa slabom penetracijom gena.

Dominantno nasljeđivanje je manje opasno od recesivnog jer ako su promjene koje izazivaju teške jedinka je sterilna ili čak umre.

Recesivno nasljeđivanje

Neke se bolesti nasljeđuju recesivno. To znači da osoba mora naslijediti dvije promijenjene kopije istoga gena (po jednu promijenjenu kopiju od svakog roditelja) da bi oboljela...

Read More