Atrezija jednjaka - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Nedonošče tagged posts

Atrezija jednjaka

Atrezija jednjaka

Definicija:

Ova anomalija nastaje zbog poremećaja u razvoju i odvajanju dušnika od jednjaka u 3. i 6. nedjelji trudnoće.

Patogeneza:

Proces je kompleksan i moguće je da se jave različiti tipovi anomalije. U skoro 90% slučajeva uz atreziju postoji i traheoezofagealna fistula. Incidenca je 1:2-4000 poroda.

Klinička slika:

Karakterišu je sprečavanje gutanja pljuvačke i hrane te pogodnost za aspiraciju naročito kod nezrelosti gutanja i kašljanja (nedonošče). Uz prisustvo fistule pri kašlju ili plaču zrak iz traheje prođe naglo kroz fistulu, izazove naglu dilataciju želuca i distenziju trbuha koji onda mogu pritisnuti dijafragmu i dovesti do opasnog gastro-kardio-respiratornog sindroma...

Read More
Plućna hemosideroza

Plućna hemosideroza

Plućna hemosideroza
Plućna hemosideroza

To je povećano nagomilavanje željeza, hemosiderina u plućima. Obično se oboljenje odnosi na idiopatsku plućnu hemosiderozu čiji je uzrok nepoznat, a tok hroničan.

U kliničkoj slici se vidi povišena tjelesna temperatura, gubitak na težini, umor, tahikardija, tahipnea.

Fizikalni nalaz: disanje je bronhalno, čuju se bronhogeni šušnjevi. Grudni koš ima emfizematozni oblik.

Atak bolesti traje nekoliko dana do nekoliko nedjelja i onda nastaje remisija koja može trajti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Kada bolest traje duže, dijete razvija karakterističnu sliku hroničnog plućnog bolesnika. Za dijagnozu je važan nalaz siderofaga u sputumu, želučanom lavatu ili sekretu iz traheobronhalnog stabla.

Rendgen nalaz: promjene mogu biti od minimalnih ...

Read More
Hipoglikemija novorođenčeta

Metabolički poremećaji novorođenčeta

Hipoglikemija novorođenčeta

Hipoglikemija novorođenčeta

Hipoglikemija je koncentracija glukoze u krvi kod donesenog novorođenčeta ispod 1,67 mmol/l i ispod 1,10 mmol/l kod nedonoščeta, u prvih 72 sata života, a kasnije ispod 2,5 mmol/l. Česta je kod novorođenčadi sa niskom porođajnom težinom (<2500 gr), bilo da su nedonešena ili distrofična (zbog malih rezervi glikogena), kod novorođenčadi dijabetičnih majki (hiperinzulinizam), u teško bolesne novorođenčadi (potrošnja prevazilazi nadoknadu), a javlja se i kao prvi simptom metabolopatija (galaktozemija).

Manifestuje se tremorom, cijanozom, atacima apnee, somnolencijom, hipotonijom, nekad konvulzijama.

Terapija je nadoknada glukoze intra venski brzinom 6 mg/kg/min., a prognoza ovisi od osnovne bolesti.

Hipokalcemija (koncentracija jonizovanog kalci...

Read More
Wilson-Mikity sindrom

Wilson-Mikity sindrom

Wilson-Mikity sindrom

Wilson-Mikity sindrom

Wilson-Mikty sindrom je jedna od nekoliko formi horničnog plućnog oboljenja od koje oboljevaju nedonoščad, obično između 2. i 7. sedmice života, a koja su na rođenju imala minimalne simptome. Karakteriše ga dispnea i hiperekspanzija pluća sa povećanim disajnim radom, zbog povećanog otpora u dišnim putevima. Na RTG-u se vide mrljasta zasjenjenja (područja atelektaze) i prstenasta rasvjetljenja (emfizemske bule nastale propadanjem septa). Nakon nekoliko sedmica ili mjeseci uz intenzivnu njegu i primjenu O2 većina djece se oporavi uz znatnu ili potpunu regresiju patoloških promjena.

Read More
Hijalinomembranska bolest

Hijalinomembranska bolest

Hijalinomembranska bolest
Hijalinomembranska bolest

Najčešći uzrok smrtnosti novorođenčadi. Uglavnom je vezana za nedonošče, a karakteriše se respiratornim poremećajima (tahipnea – >60/min., uvlačenje grudnog koša, cijanoza na atmosferskom zraku), koji perzistiraju ili progrediraju u toku prvih 48-96 sati života, što se završava ili letalno ili potpunim izlječenjem u toku nekoliko dana.

Bolest je posljedica progresivne atelektaze pluća, koja je uzrokovana nedostatkom surfaktanta i abnormalnom rastegljivošću zidova grudnog koša. Surfaktant, materija koja snižava površinski napon, produciraju ćelije pneumociti tip II od 32. do 36. nedjelje gestacije...

Read More